Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Ledere af Ungdoms- og Voksenuddannelser

Velkommen til det største lederfællesskab for Danmarks ungdoms- og voksenuddannelser. Vi er en forening under Djøf som samler alle med ledelsesopgaver fra direktør til mellemlederniveau.

Foreningen er det ledelsesfaglige samlingspunkt for direktører, rektorer, chefer og ledere ved erhvervsskoler og voksenuddannelsescentre.

Der arbejdes med den faglige og uddannelsespolitiske indsats både alene og i samarbejde med andre uddannelsespolitiske aktører. Foreningen arrangerer løbende ledelsesfaglige arrangementer forskellige steder i landet.

Formand for foreningen, direktør Lars Bregnehøj (Syddansk Erhvervsskole), kan kontaktes på lbh@sde.dk eller telefon 30 43 30 07.

Nyhedsbrev fra Ledere af Ungdoms og Voksenuddannelser

Nyhedsbrev juli 2022

Nyhedsbrev december 2021

Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet ved at sende en mail med dit navn, din stilling og din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kvinde og mand foran computer

Bliv medlem af Ledere af Ungdoms- og Voksenuddannelser

For at være medlem af Ledere af Ungdoms- og Voksenuddannelser, skal du være medlem af Djøf.

Foreningen har et særkontingent på kr. 100 i kvartalet, som opkræves sammen med kontingentet til Djøf. Særkontingentet er ikke omfattet af gratisperioden for det ordinære kontingent til Djøf.

Ledere ved almene gymnasier kan ikke optages i foreningen. Der henviser vi til Gymnasieskolernes Lederforening, som også er en forening under Djøf.

Bliv medlem af Djøf - De første 3 måneders Djøf-medlemskab er gratis. Tilbuddet gælder, hvis du er i job eller jobsøgende og ikke har været medlem i de sidste 12 måneder.

Allerede medlem af Djøf? Som medlem kan du logge ind og skrive en besked, om at du ønsker medlemskab af foreningen.

Leder på uddannelsesområdet

Se, hvad der særligt gælder for ledere på uddannelsesområdet med hensyn til ansættelsesvilkår og løn, og få et overblik over rådgivning, kurser, netværk m.v., du og andre uddannelsesledere har adgang til som medlem af Djøf.

Få overblikket her