Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Djøfs privatlivspolitik

Læs om hvordan Djøf håndterer, bruger og beskytter dine personoplysninger for at tilpasse og forbedre din brugeroplevelse.

Den generelle privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik omfatter generelle databehandlingsaktiviteter (behandling af personoplysninger), som foretages af Djøf i forbindelse med med medlemsadministration- og services, forsikringsformidling, markedsføring, tillidshverv med videre.

I privatlivspolitikken kan du læse om, hvordan Djøf behandler dine personoplysninger, til hvilke formål og på hvilke grundlag. Du kan også læse om hvilke rettigheder du har, og hvordan du gør brug af dem.

For enkelte databehandlingsaktiviteter i Djøf er der tilknyttet selvstændige specifikke privatlivspolitikker:

Dataansvar og kontakt

Djøf er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Djøfs databeskyttelsesrådgiver (DPO) på dpo@djoef.dk.

Personoplysninger

Kategorier af personoplysninger 

Djøf behandler udelukkende de personoplysninger om dig, som er nødvendige for at opfylde de formål, som er beskrevet i denne privatlivspolitik. Disse personoplysninger kan omfatte både almindelige personoplysninger, fortrolige personoplysninger og følsomme personoplysninger inden for følgende oplysningskategorier:

a) Kontaktinformationer, herunder fx navn, adresse, telefonnummer, mail med videre.

b) Dit personnummer (cpr-nummer)

c) Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

d) Arbejdsmæssige forhold, herunder fx beskæftigelsesstatus, arbejdsgiver, uddannelse, stillingsbetegnelse med videre.

e) Helbredsoplysninger, herunder fx oplysninger om arbejdsbetinget sygdom, arbejdsskade med videre.

f) Øvrige oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med rådgivningsservices, herunder fx oplysninger om sociale- og familiære forhold, seksuel orientering, race, etnicitet, politisk overbevisning, strafbare forhold med videre.

g) Oplysninger om deltagelse i kurser og arrangementer

h) Betalingsoplysninger

i) Oplysninger om din brug af Djøfs hjemmesider eller anvendelse af Djøfs app.

Personoplysningernes oprindelse

Djøf modtager hovedparten af de personoplysninger vi behandler om dig direkte fra dig selv, fx i forbindelse med din indmeldelse i Djøf eller din anvendelse af vores services og tilbud. I enkelte tilfælde kan Djøf også modtage personoplysninger om dig fra offentlige myndigheder eller fra din tillidsrepræsentant.

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de oprindeligt er indsamlet. Det betyder, at vi opbevarer oplysninger i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forpligtede efter lovgivningen eller har et andet sagligt formål med opbevaringen. Læs nærmere om opbevaringsperioder under de enkelte formål anført herunder.

Formål, retsgrundlag og opbevaringsperioder

Djøf behandler personoplysninger til flere forskellige formål, herunder fx som led i udøvelse af aktiviteter som fagforening, udbydelse af kurser, uddannelser og arrangementer, forsikringsformidling, markedsføring m.v. Herunder kan du læse om de enkelte behandlingsformål, om hvilke retsgrundlag de konkrete databehandlinger baseres på og om de perioder personoplysningerne opbevares.

Automatiske individuelle beslutninger og profilering

Djøf behandler ikke personoplysninger til at fortage automatiserede individuelle beslutninger.

Hvis du er medlem af Djøf, genereres og opdateres dit Djøf-medlemsbillede løbende med henblik på at forbedre Djøfs tilbud og services og din generelle brugeroplevelse i dit møde med Djøf. Dette sker baseret på de oplysninger, vi indsamler i forbindelse med dine besøg på Djøfs hjemmesider, vores kontakt med dig og din tilmelding til- og brug af Djøfs services (profilering).

Modtagere af personoplysninger

Djøf videregiver eller overlader, i det omfang det er nødvendigt, personoplysninger om dig til en række modtagere. Dette gør vi for at være i stand til at tilbyde dig ydelser som beskrevet under punktet ”Formål, retsgrundlag og opbevaringsperioder”.

Modtagere af dine personoplysninger vil enten være selvstændige dataansvarlige (’tredjeparter’) eller Djøfs databehandlere. De tredjeparter vi videregiver dine personoplysninger til er:

Offentlige myndigheder:

 • Lokation: Danmark.
 • Sektor/branche: Varierer alt efter formål (fx Datatilsynet, domstole/voldgiftsnævn, SKAT).
 • Formål med videregivelse: Overholdelse af juridiske forpligtelser.

Forsikringsselskab:

 • Lokation: Danmark.
 • Sektor/branche: Forsikring.
 • Formål med videregivelse: Formidling af privatforsikringer til medlemmer via Djøfs faste forsikringspartner, Købstædernes Forsikring.

Arbejdsgivere:

 • Lokation: Danmark.
 • Sektor/branche: Varierer alt efter virksomhed.
 • Formål med videregivelse: Djøfs eller Djøfs tillidsrepræsentanters udførelse af fagforeningsmæssige aktiviteter med/overfor tredjeparter (modpart/arbejdsgiver).

Eksterne samarbejdspartnere:

 • Lokation: Danmark.
 • Sektor: Varierer alt efter leverandør og samarbejdspartner.
 • Formål med videregivelse: Levering af medlemsfordele- og rabatordninger via samarbejdspartnere.

Ud over de ovennævnte modtagere vil dine personoplysninger blive delt med følgende kategorier af databehandlere og underdatabehandlere:

IT-leverandører:

 • Lokation/Land: EU, Indien, USA og øvrige.
 • Sektor/branche: It.
 • Industri: It-drift, it-support, systemudvikling og cloud-leverandører.
 • Kategorien omhandler følgende behandlingskæder: Djøf à Microsoft, Djøf à TOPdesk à Microsoft.
 • Formål med databehandlingen: It-support, systemudvikling, serverhosting, databasesupport, leverandør til netværksinfrastruktur og it-drift.
 • Tredjelandsoverførselsgrundlag: Overførsel er baseret på EU-standardkontraktbestemmelser.

Se yderligere information om EU-standardkontraktbestemmelser, der benyttes til overførsel af personoplysninger til tredjelande.

Hjemmeside-tracking, statistik og analyse:

 • Lokation/Land: EU, Indien, USA og øvrige.
 • Sektor/branche: It.
 • Industri: Statistik og analyse.
 • Kategorien omhandler følgende behandlingskæder: Djøf à Google Analytics. Djøf à Mouseflow.
 • Formål med databehandlingen: Opsamling af brugeradfærd med henblik på at målrette og forbedre brugeroplevelsen, herunder for at tilpasse artikler, annoncer og øvrigt indhold.
 • Tredjelandsoverførselsgrundlag: Overførsel er baseret på EU-standardkontraktbestemmelser.

Se yderligere information om EU-standardkontraktbestemmelser, der benyttes til overførsel af personoplysninger til tredjelande. 

Brugertest via digitale usability testplatform:

 • Lokation/Land: EU, Indien, USA og øvrige.
 • Sektor/branche: It.
 • Industri: digital usability test.
 • Kategorien omhandler følgende behandlingskæder: Djøf - Peerly – Amazon Web Services.
 • Formål med databehandlingen: brugertest af nuværende og kommende digitale services med henblik på, at forstå forhold omkring brugervenlighed, relevans og kvalitet fra et medlemsperspektiv.
 • Tredjelandsoverførselsgrundlag: Overførsel er baseret på EU-standardkontraktbestemmelser.

Kontraktgennemgang/analyse:

 • Lokation/Land: Danmark
 • Sektor/branche: Juridisk rådgivning
 • Industri: Statistik og analyse
 • Kategorien omhandler følgende behandlingskæder: Djøf à Deep Lex
 • Formål med databehandlingen: I forbindelse med levering af kontraktgennemgang foretages automatiseret gennemgang- og analyse af ansættelseskontrakter.

Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Djøfs behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder nedenfor.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via de kontaktoplysninger, som du finder under punktet ”Dataansvar og kontakt”.

Ændring af versionshistorik

Djøf kan til enhver tid og uden varsel ændre denne privatlivspolitik med virkning for fremtiden, i forbindelse med at der sker ændringer til Djøfs databehandling. Ændringer i privatlivspolitikker vil blive kommunikeret via Djøfs hjemmesider og services alt efter ændringernes karakter.

Versionsstyringen for nærværende privatlivspolitik fremgår herunder:

Version 1.0:

 • Dato: 28.05.2018
 • Ændring: Privatlivspolitik udarbejdet og ibrugtaget.

Version 1.1:

 • Dato: 19.12.2022
 • Ændring: Privatlivspolitik er generelt opdateret i forhold til struktur. Djøf forsikring er blevet tilføjet.

Version 1.2:

 • Dato: 10.03.2023
 • Ændring: Djøf brugertest er blevet tilføjet.