Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Din løn som offentligt ansat

Tjek din løn som offentligt ansat. Se, hvilken basisløn og pension du har ret til, og dine muligheder for tillæg, engangsvederlag og resultatløn.

To kvinder i samtale uden for

Sådan er din løn sammensat

Som offentligt ansat er din løn fastsat i de statslige, kommunale eller regionale overenskomster og aftaler. 

Din løn består af en basisløn og individuel løn i form af kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag/resultatløn, arbejdsgiverbetalt pension og eventuelt andre personalegoder.

I lønoversigten kan du se løntrin, satser for basisløn, tillæg og pensionsbidrag for overenskomstansatte i staten, regioner og kommuner.

Log på og se lønoversigt

Med Djøfs lønberegner kan du se den gennemsnitlige løn for de forskellige stillingsgrupper.

Brug lønberegneren

Tillæg og pension

Du kan forhandle om kvalifikationstillæg, funktionstillæg, engangsvederlag og resultatløn for at få en højere løn. Din pension er fastsat på forhånd og lægges oven i din løn.

Smilende kvinde

Når du skifter job, kan du typisk hente en lønstigning. Se, hvordan du forbereder din lønforhandling, finder dit lønudspil og forhandler en løn, du er tilfreds med.

Mand der sidder i møde

Din årlige lønforhandling er der, hvor du kan blive honoreret for din indsats i det forgangne år - og din mulighed for at blive klog på, hvad der er vigtigt for din chef, at du leverer i det kommende år.

Kvinder sidder på kontor og kigger på computerskærm

Få overblik over, hvad dine tillæg er i nutidskroner.

Kvinde tager noter og arbejder ved computer

Brug lønberegneren, inden du skal forhandle løn. Du kan finde dit lønniveau ud fra uddannelse, anciennitet, stilling og branche og se forskellen mellem offentligt og privatansatte.