Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Din løn som offentligt ansat

I det offentlige følger din løn en af de overenskomster som Djøf har forhandlet for dig. Find ud af, hvilken basisløn og pension, du har ret til, og hvilke muligheder du har, for at få mere i løn i form af tillæg, engangsvederlag og resultatløn.

To kvinder sidder i en park og snakker

Din løn består af flere dele

Når du arbejder i det offentlige, bliver din løn fastsat i enten de statslige, regionale eller kommunale overenskomster og aftaler, som blandt andet Djøf har været med til at forhandle med de offentlige arbejdsgivere.

Din løn består af:

  • en basisløn
  • eventuelt et fast tillæg, fx rådighedstillæg
  • individuelle løntillæg
  • arbejdsgiverbetalt pension.

I lønoversigten kan du se de aftalte lønninger og tillæg for ansatte i staten, kommuner og regioner. Find din stilling og se din basisløn, pension og faste tillæg.

Hent lønoversigt for offentligt ansatte

Du får løn efter din stilling og erfaring

Bliv klogere på, hvilke regler der er for din løn, og hvordan den er sammensat.

Du kan forhandle dig til mere løn

Udover din faste løn, har du mulighed for at forhandle dig til en højere løn i form af individuelle tillæg og bonusser, også kaldet engangstillæg, så din løn i højere grad afspejler dine kvalifikationer og resultater. Du forhandler enten direkte med din chef eller gennem en tillidsrepræsentant. Se dine forskellige muligheder herunder.