Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Omregning af løn og tillæg i det offentlige

Find ud af, hvad du kommer til at tjene i nutidskroner eller hvad du skal bede om i grundbeløb, hvis du fx vil have et tillæg på 25.000 kr., med vores løn- og tillægsomregner.

En kvinde med mørkt hår taler i telefon

Omregn din løn eller et tillæg til nutidskroner

Når du lander et job i den offentlige sektor og modtager din kontrakt eller ansættelsestilbud, kan det være, at din løn eller dit tillæg er oplyst i grundbeløb. Dette grundbeløb er fastlagt i forbindelse med en overenskomst. For at finde ud af, hvad du kommer til at tjene i nutidskroner, har du behov for at omregne grundbeløbet.

Det kan også være, at du ved de årlige lønforhandlinger selv skal forhandle eller indstille dig til et tillæg i grundbeløb. Her kan du beregne, hvilket grundbeløb du skal forhandle eller indstille dig til for at få en bestemt lønstigning i nutidskroner.

Hvem kan bruge omregneren?

Løn- og tillægsomregneren er oplagt til dig, der har fået din kontrakt i hånden, og skal vide, hvad du kommer til at tjene. Den har også stor værdi for dig som tillidsrepræsentant i det offentlige, når du skal være med til at forhandle løn på arbejdspladsen.

Sådan benytter du omregneren

Med vores løn- og tillægsomregner vælger du, hvilken del af den  offentlige sektor du arbejder i. Derefter:

  • indsætter du beløbet, du vil omregne
  • vælger du grundbeløb eller det niveau, du ønsker at omregne fra
  • vælger du grundbeløb eller det niveau, du vil omregne til.

Nu kan du se, hvad du får i nutidskroner.

Sådan fungerer løn- og tillægsomregneren

For at omregne grundbeløbet til nutidskroner skal grundbeløbet reguleres med den reguleringsprocent, som Djøf aftaler ved de offentlige overenskomstforhandlinger.

Reguleringsprocenten medregner både de overenskomstmæssige lønstigninger og den regulering, der følger af reguleringsordningen, som sikrer, at den offentlige og private lønudvikling følges nogenlunde ad.

Grundbeløbet, og hvad det svarer til i nutidskroner, varierer derfor også afhængigt af, om du er ansat i staten, en region eller en kommune.