Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Djøfs lønstatistikker

Find dit lønniveau, tjek lønudviklingen, og se ansættelsesvilkår i Djøfs lønstatistikker for offentligt ansatte og privatansatte.

Mand arbejder hjemme og kigger på desktop

I Djøfs lønstatistikker kan du se lønniveauer opdelt på stilling og anciennitet for udvalgte uddannelser, brancher og områder. Du kan også se, hvordan det er gået med lønudviklingen i det seneste år, og om din løn følger med.

Du får desuden indblik i ansættelsesvilkår som fx arbejdstid, ferie, personalegoder og barselsvilkår, der gælder for de forskellige områder.