Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Kravene til din ansættelseskontrakt

I din ansættelseskontrakt kan du se, hvilke vilkår, der gælder for din ansættelse. Få styr på, hvilke informationer, der som minimum skal stå i din kontrakt.

En person skriver skriver med en kuglepen

Se, hvad din kontrakt altid skal indeholde

Når du får tilbudt et job, skal du have en kontrakt, der beskriver dine ansættelsesvilkår og oplysninger om blandt andet arbejdssted, dato for din ansættelse og eventuelt hvilken overenskomst, du er omfattet af. Som minimum skal din kontrakt indeholde: 

 • dit navn og adresse
 • arbejdsgivers navn og adresse, eller alternativt den adresse, hvor du hovedsageligt skal arbejde fra
 • din titel eller stillingsbetegnelse
 • ansættelsesdato og eventuelt slutdato eller forventet varighed for ansættelsen, hvis den er tidsbegrænset
 • dine ferierettigheder med henvisning til ferieloven og eventuelt yderligere frihed
 • dit og arbejdsgivers opsigelsesvarsel, og vilkår for eventuel prøvetid
 • din løn samt tidspunkt for udbetaling, eventuelt yderligere tillæg og løndele, fx pensionsbidrag
 • din ugentlige arbejdstid
 • din ret til uddannelse som arbejdsgiver normalt tilbyder
 • eventuelt henvisning til overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsvilkårene
 • bidrag til social sikring, der knytter sig til ansættelsen, fx ATP, arbejdsulykkeforsikring mv.
 • øvrige væsentlige vilkår for ansættelsen.

Ansættelseskontrakter indeholder ofte flere oplysninger, men ovenstående er et lovkrav.

Din kontrakt bestemmer dine vilkår

Helt overordnet er din ansættelseskontrakt en aftale mellem dig og din arbejdsgiver, der beskriver de væsentlige vilkår for din ansættelse. Herunder kan du se, hvad du skal være opmærksom på i forhold til din kontrakt.

Ofte stillede spørgsmål om ansættelseskontrakter

Få hurtigt svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får om kontrakter.

Skal vi tjekke din kontrakt?

Vil du gerne have en professionel vurdering af din ansættelseskontrakt, kan du sende den til tjek hos vores rådgivere. Vi gennemgår kontrakten med dig og giver dig gode råd til forhandling af vilkårene.

Når du logger ind, kan du nemt og sikkert sende din kontrakt til os. Sæt gerne nogle ord på din situation og skriv, hvis der er noget særligt, vi skal have fokus på i vores gennemgang. Husk at tilføje dit telefonnummer.

Log ind og send kontrakt til Djøf