Djøf

Barsel og ferie

Her kan du læse om optjening af ferie og afvikling af ferie under graviditets-, barsels-, forældre- og børnepasningsorlov.

Optjener du betalt ferie, mens du er på orlov?

Under din barselsorlov optjener du ret til betalt ferie fra din arbejdsgiver, i den periode hvor du får hel eller delvis løn under fraværet.

Har du kun ret til delvis løn i optjeningsåret, optjener du alligevel ret til ferie med fuld løn i afviklingsåret, hvis du stadig er ansat hos den samme arbejdsgiver, når ferien holdes. Har du i en periode af din orlov alene ret til pensionsbidrag, men ikke til løn, vil det som udgangspunkt blive betragtet som delvis løn, og dermed vil du optjene ret til ferie med fuld løn.

Det skal du være opmærksom på, hvis du skifter job eller fratræder

Skifter du job eller er du fratrådt, inden ferien holdes, vil du få beregnet feriegodtgørelse på grundlag af indtægten i optjeningsåret. Det betyder, at din arbejdsgiver skal beregne feriegodtgørelse af den faktiske udbetalte løn i optjeningsåret. Hvis du under orlov i en periode har fået halv løn, vil der altså kun blive beregnet feriegodtgørelse af den halve løn for den pågældende periode. I beregningsgrundlaget indgår din løn, skattepligtige personalegoder og dit eget, men ikke arbejdsgivers pensionsbidrag. Feriegodtgørelse eller løn under ferie fratrækkes i beregningsgrundlaget.

Særligt for statsansatte

Er du ansat i staten, optjener du desuden ret til ferie med fuld løn i de første 6 måneder af en helt ulønnet orlovsperiode. Dette gælder også ved forlængelse af forældreorloven med enten 8 eller 14 uger. Det er dog en betingelse, at du genindtræder i tjenesten og holder ferie inden udløbet af det ferieår, hvor ferien skal være afholdt.

Afvikling af ferie – feriehindringer

Barselsorlov er ifølge ferieloven en feriehindring. Du kan som udgangspunkt derfor ikke holde ferie under barselsorlov.

Hvis du ønsker at holde ferie under din barselsorlov, skal du derfor benytte reglerne om udskydelse, sådan at du udskyder orlov og holder ferie, og derefter holder den udskudte orlov.

Hvis feriehindringen – det vil sige barselsorloven – ligger op til hovedferiens udløb den 30. september eller ferieårets udløb den 30. april (øvrig ferie), kan tilgodehavende feriedage udbetales kontant, uden at ferien er afholdt. Er du offentligt ansat, kan du i stedet aftale med din arbejdsgiver, at du overfører ikke-afholdte feriedage til det efterfølgende ferieår. Aftalen skal være skriftlig, og skal indgås inden ferieårets udløb. Samme mulighed kan følge af kollektiv overenskomst for privatansatte.

Hvis du fx går på orlov otte uger inden 30. september uden at have holdt din hovedferie, kan du ikke holde hovedferien, fordi du har ret til at holde 3 ugers hovedferie i sammenhæng. Du har derfor ret til at få udbetalt feriepengene for de tre uger (15 dage), men du kan også vælge at holde ferien senere i ferieåret, hvis feriehindringen ikke varer ferieåret ud.

Ferie under afvikling af retsbaseret udskudt orlov

Afvikler du retsbaseret udskudt orlov, er det ikke muligt at afbryde og udskyde resten af orloven for at holde ferie, da retsbaseret udskudt orlov skal holdes i en sammenhængende periode. Har du forlænget forældreorloven med 8 eller 14 uger, kan du heller ikke bruge udskydelse, da den forlængede orlov også skal holdes i sammenhæng. Der vil altså altid være tale om feriehindring i disse situationer

Ferie under afvikling af aftalebaseret udskudt orlov

Afvikler du aftalebaseret udskudt orlov, kan du afvikle ferie, hvis du aftaler med din arbejdsgiver, at du udskyder orloven. Kan en sådan aftale ikke indgås, kan du ikke holde ferie.

Ferie ved delvis genoptagelse af arbejde

Ferie og barsel kan kombineres i forbindelse med, at arbejdet er genoptaget på hele dage. Restferie (øvrig ferie) kan holdes på de dage, hvor arbejdet er genoptaget. Er arbejdet for eksempel genoptaget fuldt ud mandag til torsdag, mens du holder orlov hver fredag, så kan du godt afvikle restferie på ugens første fire dage.

Har du genoptaget arbejdet, så du både har orlov og arbejder samme dag, er det kun muligt at holde ferie, hvis du kan indgå aftale om at udskyde orloven. Det skyldes, at ferie skal holdes i hele dage.

Ferie under børnepasningsorlov

Børnepasningsorlov (gælder kun børn født før 27. marts 2002) er aldrig en feriehindring, da lov om børnepasningsorlov bestemmer, at den resterende orlov udsættes i en periode, der svarer til den afholdte ferie.

Holder du børnepasningsorlov, skal du huske at afvikle ferien, da ferien ellers er mistet ved ferieårets udløb. Dog vil du kunne aftale med din arbejdsgiver, at du overfører en uges ferie til det efterfølgende ferieår, hvis der er adgang til det i kollektiv overenskomst. Det er der på det offentlige område.

Djøfbladet

Tænk business med baby

En baby er ingen stopklods for karrieren, men et pusterum, der giver plads til at gentænke arbejdslivet. Det er filosofien i Netværk for djøfere på barsel.

Foto: Jacob Nielsen
Djøf blog

Pletskud fra Netflix

Det har vakt opmærksomhed, at den internationale virksomhed Netflix tilbyder sine ansatte op til tolv måneders fuld løn i forbindelse med en barsel. Målt efter amerikanske standarder er det også særdeles favorable vilkår.


Edith Jakobsen
Edith Jakobsen
Arbejdslivspolitisk chef