Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Øremærket barsel til mænd

Med øremærket barsel til mænd har far 11 ugers orlov, som ikke kan overdrages til mor. Se, hvordan I undgår at miste øremærket barsel.

Øremærket orlov betyder, at du ikke kan overdrage retten til uger med barselsdagpenge under orloven til den anden forælder. Du skal derfor selv holde de øremærkede uger – ellers mister I retten til at holde barselsugerne.  

Med øremærket barsel til mænd har begge forældre ret til 11 ugers barsel, mens de sidste 26 uger kan deles, som det passer familien bedst. 

11 uger øremærket barsel til far 

Som far/medmor har du ret til to ugers øremærket orlov i forbindelse med barnets fødsel. Derudover har du ret til yderligere ni øremærkede uger efter fødslen. Du skal holde de ni uger, inden barnet fylder et år, ellers mister I retten til at holde barselsugerne.  

De øvrige 13 uger med barselsdagpenge kan overdrages til mor, hvis far/medmor ikke selv ønsker at holde orloven.  

Sådan fordeles ugerne

Grafik til barselspenge

Øremærket barsel gælder ikke alle  

Er far/medmor selvstændig, ledig eller studerende kan ni af de 11 ugers øremærket barsel overføres til mor. Derfor I selv bestemme, hvordan I som familie fordeler barslen imellem jer.