Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Din ret til at holde barselsorlov

Få styr på barselsreglerne for din ret til at holde orlov før og efter fødslen. Se også vigtige frister for, hvornår du skal give arbejdsgiver besked om dine planer for orlov.

Når du skal have et barn, har både mor og far/medmor ret til at holde orlov. 

Orlov efter fødsel til og med 10. uge kaldes orlov efter fødsel, mens orlov fra 11. uge og frem kaldes forældreorlov. 

Mors ret til orlov før fødslen

Som mor har du ret til at gå fra mindst fire uger før din terminsdato. Du kan dog have ret til graviditetsorlov i længere tid. Det kommer an på, hvor du er ansat.  

Er du privatansat, kan det være aftalt i din kontrakt, eller du har måske selv forhandlet dig til mere end fire ugers orlov før fødslen. Er du ansat i staten, har du ret til at gå fra seks uger før, mens du som ansat i kommune og region har ret til at gå fra otte uger før din termin. 

Din terminsdato tæller med i det antal uger, du har ret orlov før fødslen. Føder du før termin, får du ikke erstattet de dage, du ikke har nået at holde. Føder du derimod efter terminsdatoen, forlænges din ret til orlov med de dage, du går over tid. Ved planlagte kejsersnit betragtes datoen for kejsersnittet som terminsdato. 

Som far/medmor har du ikke ret til orlov før fødslen. 

Forældres ret til orlov efter fødslen  

Begge forældre ret til at være væk fra arbejdet efter fødslen.

Grafik_ret til fravaer

Som mor har du ret til ti ugers orlov efter fødslen. De ti uger starter dagen efter fødslen, og de første to af ugerne er pligtorlov, som du skal holde. Efter de ti uger har du ret til orlov i 32 uger. 

Som far/medmor har du ret til to ugers sammenhængende orlov umiddelbart efter fødslen. Du kan aftale med din arbejdsgiver, hvis du ønsker at holde de to uger på et senere tidspunkt inden for de første ti uger efter fødslen. Efter de ti uger har du ret til 32 ugers orlov.

Husk dog, at du ikke kan finansiere hele din orlov med dagpenge og løn, hvis du holder alle de uger, du har ret til. 

Frister for at varsle dit fravær før og efter fødslen

Deadline Fraværstype Det skal du fortælle din arbejdsgiver:
3 måneder før termin Mors fravær før fødslen

- Dit forventede fødselstidspunkt
- Hvornår du går på orlov før fødslen

4 uger før termin Mor vil overdrage op til 8 ugers barselsdagpenge (3.-10. uge efter fødslen)

- At du overdrager op til 8 ugers barselsdagpenge til far/medmor, og
- om du holder andet fravær i perioden fra 3.-10. uge efter fødslen. Fx ferie

4 uger før termin Fars/medmors fravær inden for de første 10 uger efter fødslen

- Om du holder dine 2 øremærkede uger
- Om du holder op til 8 uger overdraget fra mor
- Om du holder anden orlov inden for de første 10 uger efter fødslen

6 uger efter fødslen Mors fravær de første 10 uger efter fødslen - Hvordan du vender tilbage til dit arbejde. Normalt giver du din arbejdsgiver besked om din samlede barselsplan fra start til slut
6 uger efter fødslen Begge forældres fravær efter de første 10 uger efter fødslen I skal begge give jeres arbejdsgiver besked om:
- hvornår orloven begynder
- hvornår du vender tilbage til arbejdet
8 uger efter fødslen Forældrene vil udskyde op til 5 uger med barselsdagpenge I skal begge give jeres arbejdsgivere besked, hvis I vil udskyde op til 5 ugers orlov med barselsdagpenge