Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Din ferie under barsel

Se, hvordan du kan holde ferie under din barsel. Og hvordan du optjener betalt ferie, mens du er på barselsorlov.

Aftal ferie med din arbejdsgiver

Vil du holde ferie under din barsel, skal du aftale med din arbejdsgiver, at du i en periode stopper din barsel og holder ferie i stedet for. Ifølge ferieloven kan du nemlig ikke holde ferie og være på barsel på samme tid. 

Når du holder ferie med løn eller feriepenge, kan du ikke samtidig få barselsdagpenge. Du skal derfor huske at informere Udbetaling Danmark om, at du holder ferie med løn eller feriepenge. Måske skal du selv søge om at genoptage dine barselsdagpenge efter ferien, så tjek det hos Udbetaling Danmark.

Har du brug for at lave en barselsplan, kan du bruge barselsberegneren. Her kan du også indtaste, hvor meget ferie du planlægger at holde, så du kan se, hvor lang din barsel og ferie bliver sammenlagt. Bemærk, at barselsberegneren kun kan lægge ferien efter din barsel, men du har også ret til at placere ferie under din barsel.

Brug Djøfs barselsberegner

Famile fritid børn baby barnevogn

Mors ferie under barsel

Som mor kan du ikke holde ferie og udskyde orlov i løbet af de første ti uger efter fødslen. Vælger du at afbryde ti-ugers perioden for at holde ferie, mister du din ret til barselsdagpenge i det antal uger, du har holdt ferie.

Dog kan du godt aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie inden for de første 10 uger, hvis du i perioden fra 3. til 10. uge efter fødslen har overdraget op til 8 uger til far/medmor og genoptaget dit arbejde på fuld tid.

Du optjener betalt ferie under barsel

Under din barsel optjener du ret til ferie med fuld løn i den periode, hvor du får hel eller delvis løn under din orlov. Du optjener som normalt 2,08 dages betalt ferie om måneden. 

Har du i en periode af din orlov kun ret til pensionsbidrag og ikke til løn, vil det normalt blive betragtet som delvis løn. Derfor optjener du ret til ferie med fuld løn. Men vær opmærksom på, at du, når du får delvis løn, kun har ret til ferie med fuld løn, hvis du er ansat hos den samme arbejdsgiver, når du vender tilbage fra barsel. Finder du et andet job, før det bliver ferietid igen, får du udbetalt dine opsparede feriedage fra FerieKonto, som suppleres med den ferie, du optjener på dit nye arbejde.

Er du ansat efter funktionærloven, og er der ikke aftalt bedre vilkår i din kontrakt, optjener du ikke ret til ferie med løn i de uger, hvor du kun får barselsdagpenge. 

Er du ansat i staten, optjener du ret til ferie med fuld løn i de første 6 måneder af en ulønnet orlovsperiode. Det gælder også, hvis du forlænger din orlov på 32 uger med enten 8 eller 14 uger. Det er dog en betingelse, at du kommer tilbage til arbejdspladsen og holder ferie inden slutningen af det ferieår, hvor ferien skal være holdt.

Ferie og barselsorlov når du er tilbage på arbejde 

Du kan godt kombinere ferie og barsel, når du er tilbage på arbejde. Arbejder du fx fuld tid mandag til torsdag og holder orlov hver fredag, kan du afvikle restferie på ugens første fire dage. 

Reglerne for ferie under barsel er ikke altid lige til. Den gode nyhed er, at du ikke mister din ferie, hvis du ikke når at holde den i forlængelse af din barselsorlov. Har du ikke mulighed for at holde din ferie på grund af barsel i den indeværende ferieafholdelsesperiode, bliver ferien overført til næste ferieafholdelsesperiode. 

Har du spørgsmål om ferie under din barsel, kan du kontakte vores rådgivere alle hverdage kl. 9-16 på telefonnummer 33 95 97 00, eller skriv en mail på djoef@djoef.dk