Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Udskudt eller forlænget barsel

Du kan udskyde og forlænge din barsel på forskellige måder – og bruge den til forskellige ting, fx at gå ned i tid. Kend reglerne for forlænget eller udskudt barsel.

Meget kan ændre sig, fra du planlægger din barselsorlov, til dit lille barn bliver en del af familien. Heldigvis kan du ændre din barselsplan ved at forlænge din orlov eller udskyde barsel til et senere tidspunkt.

  • Vil du forlænge din orlov, skal du give din arbejdsgiver besked senest 6 uger efter fødslen. 
  • Vil du udskyde orlov, skal du give din arbejdsgiver besked senest 8 uger efter fødslen.
Kvinde barn natur

Forlænget barsel hjemme

Er du lønmodtager eller selvstændig, har du både som mor og far/medmor ret til at forlænge de 32 ugers orlov, der ligger efter uge 10 efter fødslen. Du kan dog kun forlænge, hvis du holder alle dine 32 ugers orlov.

Du kan forlænge din orlov med enten 8 eller 14 uger. Dermed kommer du op på at holde 40 eller 46 ugers orlov. Er du ledig, kan du kun forlænge med 8 uger. Din forlængede orlov skal holdes i umiddelbar forbindelse med de første 10 uger efter fødslen og må kun afbrydes af perioder, hvor den anden forælder er på barsel.

Du får ikke flere barselsdagpenge, selvom du forlænger din orlov fra arbejdet med 8 eller 14 uger. Du vil stadig kun have 24 uger med barselsdagpenge plus eventuelt overdragne uger fra den anden forælder til at dække hele din barselsperiode.

Din arbejdsgiver skal ikke godkende, at du forlænger din barsel på denne måde – men du skal give din arbejdsgiver besked om det senest 6 uger efter fødslen. Udbetaling Danmark skal ikke have besked om forlængelsen, når du forlænger orloven uden at genoptage dit arbejde.

Forlæng din barsel og gå ned i tid 

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du forlænger din barselsperiode ved at genoptage arbejdet på nedsat tid. Fx at du arbejder færre timer om ugen eller holder ugentlige fridage i en periode.  

Som mor er det orloven, der ligger fra den 3. uge efter fødslen plus eventuel overdraget orlov fra far/medmor, du kan forlænge ved at starte arbejde på nedsat tid. Som far/medmor må du arbejde på nedsat tid under hele barslen. 

Når du har aftalt at arbejde på nedsat tid, bliver dine barselsdagpenge sat ned med de timer, du arbejder, og din orlov forlænges med det samlede antal timer, du har arbejdet.  

Husk at: 

  • du ikke kan forlænge din orlov med 8 eller 14 uger, når du forlænger ved at genoptage arbejdet på nedsat tid
  • de øremærkede uger, dvs. de 11 uger til henholdsvis mor og far/medmor, skal holdes inden 1 år efter fødslen. 

Udskyd barsel til senere 

Vil du gemme noget barsel til efter, dit barn er fyldt et år, kan du gøre det ved at udskyde noget af dit fravær enten retsbaseret eller aftalebaseret. Du kan også gøre begge dele. 

For begge typer udskudt orlov gælder det, at: 

  • orloven skal holdes, mens dit barn er mellem 1 og 9 år  
  • du kan holde orloven med og uden barselsdagpenge 
  • du skal være i arbejde for at udskyde ugerne med barselsdagpenge, og når du holder dem 
  • du kan ikke både udskyde orlov og forlænge din orlov med 8 eller 14 uger. 

Her kan du se forskellene på de to typer udskudt orlov: 

Retsbaseret udskydelse af fravær Aftalebaseret udskydelse af fravær
 Du kan udskyde op til 5 ugers orlov med eller uden barselsdagpenge.

Orlov med barselsdagpenge:
- mor kan højst gemme 18 uger: dine egne 5 uger plus 13 uger overdraget fra far/medmor.
- far/medmor kan højst gemme 26 uger: dine egne 13 uger plus 13 overdraget fra mor.

Orlov uden barselsdagpenge:
Både mor og far/medmor kan gemme op til 32 uger af orloven, der ligger efter de første 10 uger efter fødslen.

 Orloven skal holdes som en samlet periode. Er du begyndt at holde de udskudte uger, kan du derfor ikke afbryde orloven og genoptage den senere.  Orloven kan holdes drypvis - helt ned til dage og timer.
 Du har garanti for at kunne holde de udskudte uger senere, så længe du er i arbejde. Du skal bare give din arbejdsgiver besked senest 8 uger før. Det gælder også, selvom du skifter job. Du har ikke krav på at holde dine udskudte uger, hvis du skifter arbejde. Så husk at bruge de udskudte uger, før du skifter, eller at lave en tilsvarende aftale med din nye arbejdsgiver, når I forhandler din kontrakt.