Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Tilbage fra barsel

Du kan selv påvirke dine opgaver og muligheder i jobbet, når du skal tilbage fra barsel. Se også, hvordan du forhandler løn under din barselsorlov.

Uanset om din barsel er kort eller lang, kan det være en omvæltning at vende tilbage til arbejdet. Undervejs har du måske også gjort dig tanker om, hvilke opgaver du vender tilbage til, og hvordan dit arbejdsliv skal se ud, nu hvor du er blevet forælder.

Du har ret til samme type job

Når du har holdt barselsorlov, har du ret til at vende tilbage til et lignende job som det, du havde før barslen. Hvis du er leder, har du krav på at vende tilbage til samme ledelsesniveau.

Du har derimod ikke krav på at vende tilbage til præcis samme opgaver, stilling, kontor eller afdeling. Din leder bestemmer, hvordan arbejdspladsen vil bruge dine kompetencer og ressourcer.

Tilbage fra barsel kvinde kontorgang

Hold kontakten mens du er på barsel

Det er en god ide at holde kontakten med din arbejdsplads, mens du er på barsel. Du kan fx besøge dine kolleger sammen med dit barn eller deltage i sociale aktiviteter. 

Du bestemmer selvfølgelig selv omfanget, men din relation til arbejdspladsen betyder noget for din mulighed for at få indflydelse på den stilling, du vender tilbage til.

Husk, at du ikke må deltage i aktiviteter, der kan betragtes som arbejde. Så har du nemlig ikke længere ret til at få dagpenge eller løn under din barsel.

MUS-samtale og barsel

Din MUS-samtale er en god måde at vende tilbage på jobbet.

Her kan du afstemme forventninger om dine opgaver og eventuelt lære en ny chef at kende. Du kan også fortælle, hvor dine interesser ligger, og hvilke opgaver du særligt gerne vil have. 

Hvis din MUS-samtale ligger, mens du er på barsel, har du som ansat i en kommune krav på en MUS-samtale, lige efter orloven er slut. Hvis du er ansat i den private sektor eller den øvrige offentlige sektor, er det en god ide selv tage initiativ til en MUS-samtale med din leder, når du er tilbage.   

Lønforhandling under barsel 

Når du er på barsel, har du samme ret til at forhandle løn cirka en gang om året, som hvis du ikke var på barsel. Sådan sikrer du dig en lønforhandling, mens du går hjemme:

  • Aftal med din chef, hvornår I forhandler din løn næste gang, i god tid inden du går på barsel.
  • Forbered din lønforhandling inden du går på orlov, mens du tydeligt kan huske dine resultater.
  • Kontakt eventuelt din tillidsrepræsentant og aftal en strategi og et tidspunkt for din lønforhandling.