Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Din løn under barsel

Find ud af om du har ret til løn under barsel, og få overblik over, hvor mange uger du har med barselsdagpenge og hvilke af ugerne du kan overdrage til din partner.

Sådan er din orlov finansieret

Hvor meget du får i løn, og hvor mange uger, du får med løn under barsel, afhænger af, hvor du er ansat, og hvad der er aftalt mellem dig og din arbejdsgiver.

Løn under barsel ved adoption

Skal du adoptere, har begge forældre ret til op til 4 ugers orlov, før I skal modtage barnet fra udlandet. Om du har ret til løn under orloven, afhænger af, hvor du er ansat, og hvad der er aftalt med din arbejdsgiver. 
Fritid barsel løn under barsel

Du bruger barselsdagpenge når du får løn

Når din arbejdsgiver betaler dig løn under din barsel, bruger du en uge af dine barselsdagpenge, for hver uge du får fuld løn. Derfor er det en forudsætning for, at du kan få fuld løn i et vist antal uger efter fødslen, at din arbejdsgiver får barselsdagpenge i refusion i samme antal uger.

Er du offentligt ansat, og får din arbejdsgiver ikke refusion, får du i stedet udbetalt differencen mellem dagpengesatsen og din sædvanlige løn, som bliver kaldt differenceløn.

Betingelser for at få barselsdagpenge

Som lønmodtager skal du opfylde tre betingelser ved starten af den enkelte fraværsperiode. Du skal:

  • være ansat på den første fraværsdag eller dagen før
  • have arbejdet mindst 160 timer inden for de seneste 4 hele måneder før orloven
  • have arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst 3 af de 4 måneder.

Få overblik over dine uger med barselsdagpenge

Som lønmodtagere har begge forældre ret til barselsdagpenge i 24 uger efter fødslen. 11 af de 24 uger er øremærkede. Det betyder, at I ikke kan overdrage dem mellem jer.  

2 af de 11 øremærkede uger skal I holde i forbindelse med fødslen. Som mor har du pligt til at holde dem fra dagen efter fødslen. Som far eller medmor kan du frit placere dem inden for de første 10 uger efter fødslen. De øvrige 9 øremærkede uger med barselsdagpenge skal I holde, inden jeres barn fylder 1 år. 

Grafik til barselspenge
Begge forældre har ret til 24 ugers barselsdagpenge.

Flere eller færre barselsdagpenge

Se, hvor mange uger med barselsdagpenge du har ret til, når du er selvstændig, studerende eller soloforælder, og hvis du ikke bor med barnets anden forælder eller skal adoptere.

Vidste du ...

at du kan forhandle om fuld løn under barsel. Betaler din arbejdsgiver dig ikke fuld løn under din barsel? Så har du mulighed for at forhandle dig til højere løn med barsel.dk. Som privatansat følger dine barselsvilkår måske kun funktionærloven, eller måske giver din arbejdsplads slet ingen løn under barsel. Så kan du forsøge at forhandle dig til fuld løn i de uger, hvor din arbejdsgiver kan få barselsdagpenge i refusion. Mange arbejdsgivere er nemlig ikke opmærksomme på, at de kan betale dig mere i løn i kraft af refusionen. 

Læs mere på barsel.dk