Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Fravær ved fertilitetsbehandling

Se, hvordan du håndterer fravær og sygedage på jobbet, når du er eller skal i fertilitetsbehandling. Se også, hvordan din arbejdsgiver kan få refusion for dit fravær.

Spil med åbne kort om behandling

Hvis du skal i fertilitetsbehandling, kan det være en kabale at få dine private aftaler hos fertilitetsklinikken til at gå op med arbejdet.  

Derfor er det en god ide at fortælle din arbejdsgiver, at du forsøger at blive gravid. På den måde undgår du, at din chef misforstår, hvorfor du pludselig har mere fravær eller flere sygedage. Derudover bliver du beskyttet mod at blive fyret. 

En kvinde udenfor låser sin cykel

Du har ret til fravær

Du har ret til at blive væk fra dit arbejde, når du skal undersøges og behandles for barnløshed. Dit fravær betragtes som almindeligt sygefravær, og du har derfor ret til løn under dit fravær.

Dog skal du prøve at lægge dine tider til undersøgelse og behandling på tidspunkter, der er til mindst gene for din arbejdsgiver, ligesom ved andre lægebesøg.

Er det din partner, der skal undersøges eller behandles  for barnløshed, har du ikke ret til fravær. Vil du gerne med til undersøgelser og behandlinger, må du derfor bruge ferie eller afspadsering.

Du er beskyttet mod opsigelse

Det er ulovligt at opsige medarbejdere på grund af graviditet, og den beskyttelse gælder også, hvis du er i fertilitetsbehandling. 

Dog er du først beskyttet fra det tidspunkt, hvor fertilitetsbehandlingen er sat i gang. Beskyttelsen gælder både dig og din partner – uanset hvem af jer, der er årsag til barnløsheden. 

Du er altså ikke beskyttet i udredningsfasen, hvor du bliver undersøgt for at afklare, hvilken behandling du skal i. 

Hvis du bliver opsagt, mens du er gravid eller i fertilitetsbehandling, og din arbejdsgiver kender til det, skal din arbejdsgiver bevise, at afskedigelsen ikke har noget med graviditeten at gøre. Ellers har du ret til erstatning. 

Er du kommende far og din arbejdsgiver ved, at du vil holde orlov i forbindelse med dit barns fødsel, er du beskyttet mod at blive fyret på samme måde som en gravid, kvindelig medarbejder. 

Din arbejdsgiver kan få refusion 

Når du er i behandling for barnløshed, kan du lave en § 56-aftale med din arbejdsgiver, som betyder, at din arbejdsgiver kan få refusion fra din første fraværsdag. 

Normalt kan din arbejdsgiver først få refusion efter 30 dages sygefravær. Men ufrivillig barnløshed medfører ikke en forøget sygdomsrisiko og vurderes derfor anderledes. 

Din kommune kan godkende § 56-aftalen, uanset om årsagen til barnløsheden er hos dig eller din partner. Det afgørende er, at det er dig, der er i behandling for barnløsheden.