Djøf

Lægebesøg

Har du ret til betalt fravær, når du skal til læge?

Du har ret til at være fraværende fra arbejde på grund af sygdom. 

Selv om sygdommen ikke forhindrer, at du går på arbejde, kan sygdommen gøre det nødvendigt, at du er væk fra arbejdet for at blive behandlet. Det kan være almindeligt lægebesøg, ambulant hospitalsbehandling, behandling hos speciallæge, tandlæge eller ordineret behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor. 

Som udgangspunkt skal behandlingen foregå udenfor arbejdstiden. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at placere behandlingen udenfor arbejdstiden, er du berettiget til fravær, men du har pligt til at søge fraværet placeret, så det er til mindst mulig gene for din arbejdsgiver.

Er du funktionær, vil du få løn under fraværet. Hvis du ikke er funktionær, afhænger retten til løn af din kontrakt, af generelle aftaler eller af praksis/kutyme på din arbejdsplads.

Du skal være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere, at det er nødvendigt, at du søger behandling, hvis din arbejdsgiver ønsker det.

Djøfbladet

"Her gør jeg en forskel for nogen lige nu"

Efter et årti som forsker er Michael Aagaard Seeberg blevet afdelingsleder hos KFUM’s Sociale Arbejde. Miljøet er meget anderledes end på universitetet.

PR-foto: KFUM’s Sociale Arbejde
Djøf blog

Syg af bekymring?

Kan man egentlig blive opsagt, når man er sygemeldt?


Mette Sommer
Mette Sommer
Chefkonsulent