Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Orlov fra arbejdet

Retten til orlov giver bl.a. mulighed for, at vi kan tage fri, når livet vælter os omkuld med fx sygdom og ulykke.

Og så er der de andre situationer, hvor vi selv vælger at tage længerevarende orlov, fx til uddannelse, rejser, barsel, børn mv.

Bliv klogere på reglerne for de forskellige typer af orlov herunder.

Mand med briller og sort jakke venter på metroen

Du har ret til orlov, når du er nødt til at trække stikket for at hjælpe familien

Du har ret til orlov i nogle særlige tilfælde, fx ved ulykke, sygdom eller død i din nærmeste familie. I din overenskomst eller kontrakt kan du se, om du har ret til løn under orloven. Bemærk, at din arbejdsgiver ikke må opsige dig, fordi du ønsker orlov af særlige familiemæssige årsager. Hvis du alligevel bliver opsagt, med den begrundelse, at du vil bruge, eller har brugt, din ret til fravær efter bestemmelserne, kan du have krav på kompensation fra din arbejdsgiver.

Muligheden for længerevarende orlov

Orlov, også kaldet tjenestefrihed, er typisk en længere periode, hvor du holder fri fra dit arbejde. Dine muligheder for at tage orlov, afhænger af dit ansættelsesforhold. Hvis du har aftalt orlov med din arbejdsgiver, skal din arbejdsgiver sikre, at der er en ledig stilling til dig, når din orlov slutter. Din stilling kan have ændret sig i mellemtiden, men den skal svare til den stilling, du tog orlov fra. Bemærk dog, at du godt kan risikere at blive opsagt under orlov, lige som dine kolleger, der ikke er på orlov.

Forberedelse og forhandling om orlov

Som offentligt ansat har du mulighed for at aftale orlov, dvs. tjenestefri uden løn, hvis det ikke er til ulempe for arbejdspladsen. Det er altså ikke nok, at din arbejdsgiver blot meddeler, at man ikke ønsker at give dig orlov, da din arbejdsgiver skal begrunde det.

Som privatansat kan du have ret til orlov gennem din overenskomst, ansættelseskontrakt eller jeres personalepolitik. Hvis det ikke er tilfældet, kan du altid prøve at forhandle dig til en aftale om orlov med din arbejdsgiver.  

Når du vil indgå en aftale med din arbejdsgiver om orlov, både i det offentlige og private, skal du forberede dig grundigt, fx ved at være ude i god tid. Hvis din arbejdsgiver ikke umiddelbart er med på ideen, kan det være en god anledning til en dialog om, hvad der skal til for, at du kan få orlov, og hvornår det giver bedst mening at placere din orlov. Så kan du og din arbejdsgiver sammen finde ud af, hvordan dit fravær vil belaste arbejdspladsen, og hvordan du forestiller dig, at I kan løse den udfordring, fx ved at ansætte en vikar, oplære kolleger i dine opgaver mv.

Andre typer af orlov og frihed, du kan have ret til

Se reglerne for særlige typer af orlov.