Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Sygemelding og orlov

Her kan du se dine pligter og rettigheder, hvis du skal sygemelde dig eller tage orlov fra arbejdet.

Når du er sygemeldt i længere tid, har du nogle pligter over for din arbejdsgiver og jobcenteret. Få overblik over reglerne for sygemelding fra arbejdet og de forskellige typer af orlov.

Hvad vil du vide mere om?

Reglerne for sygemelding

Det kan være svært at finde rundt i de mange regler og pligter, når du bliver langtidssygemeldt. Herover kan du finde vores guides til de forskellige regler, fx de typer for dokumentation, din arbejdsgiver kan efterspørge, når du melder dig syg.