Djøf

Hvis du bliver syg i dit studiejob

Har du ret til løn under sygdom i dit studiejob? Eller vil du gerne vide, hvornår din arbejdsgiver kan kræve, at du fremviser en lægeerklæring? Læs om dine rettigheder i forbindelse med sygdom.

Hvis du bliver syg skal du hurtigst muligt give din arbejdsgiver besked om, at du ikke kommer på arbejde. Ellers kan dit fravær betragtes som udeblivelse og i værste fald føre til en bortvisning. 

Løn under sygdom

Hvis du er ansat som funktionær, har du ret til løn under sygdom. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du har meget fleksible arbejdstider, og du selv fastlægger dine timer, kan din arbejdsgiver i nogle tilfælde kræve, at du lægger dine timer på et andet tidspunkt.

Under din sygdomsperiode skal du møde på arbejde, i det omfang du kan. Har du eksempelvis brækket benet, og dit arbejde består i tastearbejde, vil du skulle møde på arbejde. Det skyldes, at du med benet i gips stadig kan udføre dit arbejde. Omvendt skal du ikke tage på arbejde, hvis der er risiko for, at det forværrer eller udsætter din helbredelse.

Har du et sygt barn, har du kun mulighed for at holde fri med løn på barnets 1. og 2. sygedag, hvis det står i den kontrakt eller overenskomst.

Kontakt Djøf, hvis du er i tvivl om, hvorvidt funktionærloven gælder for dig.

 

Opsigelse på grund af sygdom

Selv om du har ret til at være fraværende fra dit arbejde på grund af sygdom, kan din arbejdsgiver godt opsige dig.

Det er vanskeligt at sige noget generelt om, hvor stort et sygefravær der skal til, før din arbejdsgiver vil have rimelig grund til at opsige dig. En eventuel opsigelse kræver dog først og fremmest en saglig begrundelse. Det afgørende for sagligheden er udsigten til, at du bliver rask – og ikke hvor længe, du har været syg. 

Ved opsigelse på grund af omfattende sygefravær gælder de almindelige opsigelsesvarsler.

Vi anbefaler, at du kontakter Djøf umiddelbart efter, at du er blevet opsagt.

Dokumentation for sygdom

Er du syg er du ikke forpligtet til at fortælle din arbejdsgiver, hvad du fejler. Din arbejdsgiver har dog ret til at bede om dokumentation fra din læge i form af en friattest. Friattesten skal din arbejdsgiver betale for.  

Efter 14 dage kan din arbejdsgiver bede om en varighedserklæring, hvor lægen vurderer sygdommens længde. 

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Syg af bekymring?

Kan man egentlig blive opsagt, når man er sygemeldt?


Mette Sommer
Mette Sommer
Chefkonsulent