Djøf

Sygdom studiejob

Har du ret til løn under sygdom i dit studiejob? Eller vil du gerne vide, hvornår din arbejdsgiver kan kræve, at du fremviser en lægeerklæring? Læs om dine rettigheder i forbindelse med sygdom.

Hvis din ansættelse følger funktionærloven, har du ret til at få løn under sygdom for de timer, som du normalt skulle have arbejdet. Det kræver dog, at din arbejdsgiver ved, hvornår du skulle have været på arbejde.

Du skal hurtigst muligt give din arbejdsgiver besked om, at du er syg og derfor ikke kommer på arbejde. Hvis du ikke får underrettet din arbejdsgiver, kan dit fravær betragtes som udeblivelse, og det kan i værste fald føre til en bortvisning. Du har dog ikke pligt til at oplyse, hvad du fejler. 

Løn under sygdom

Ved kortvarig sygdom må man vurdere, hvilke dage du normalt arbejder, og hvor mange timer, du så skal have løn for.

Hvis du har en aftale med din arbejdsgiver om, at du har fleksible arbejdstider, og at du arbejder, når det passer dig, kan arbejdsgiveren ved kortvarig sygdom kræve, at du lægger dine timer på et andet tidspunkt. Prisen for fleksibiliteten kan derfor være, at du mister retten til løn under kortvarig sygdom.

Ved længerevarende sygdom skal din løn beregnes ud fra et gennemsnit af de timer, du har haft de sidste tre måneder.

Under din sygdomsperiode skal du naturligvis møde på arbejde, i det omfang du kan. Har du eksempelvis brækket benet, og dit arbejde består i tastearbejde, så vil du som udgangspunkt skulle møde på arbejde, da du med benet i gips stadig vil kunne udføre dit arbejde. Omvendt skal du ikke møde på arbejde, hvis der er risiko for, at det vil forværre din sygdom eller udsætte din helbredelse.

Hvis dit barn er sygt, har du kun mulighed for at holde fri med løn på barnets 1. og 2. sygedag, såfremt det er aftalt i din kontrakt eller overenskomst.

Opsigelse på grund af sygdom

Selv om du har ret til at være fraværende fra dit arbejde på grund af sygdom, kan din arbejdsgiver godt opsige dig.

Det er vanskeligt at sige noget generelt om, hvor stort et sygefravær der skal til, før din arbejdsgiver vil have rimelig grund til at opsige dig. En eventuel opsigelse kræver dog først og fremmest en saglig begrundelse.

Ved opsigelse på grund af omfattende sygefravær gælder de almindelige opsigelsesvarsler.

Vi anbefaler, at du kontakter Djøf umiddelbart efter, at du er blevet opsagt.

Dokumentation for sygdom

Vær forberedt på at din arbejdsgiver kan bede om dokumentation for, at du er syg. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte din læge og få lægen til at lave en vurdering af din tilstand og sygdommens længde.

Udgiften til en en varighedsattest skal betales af din arbejdsgiver.

Djøfbladet

Flere djøfere invalide af hjernerystelser

Det seneste år har JØP fået en række ansøgninger om midlertidig invalidepension på grund af hjernerystelser. Ansøgningerne kommer primært fra kvinder omkring de 40 år.

Illustration: chombosan/Shutterstock
Djøf blog

Syg af bekymring?

Kan man egentlig blive opsagt, når man er sygemeldt?


Mette Sommer
Mette Sommer
Chefkonsulent