Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Arbejdspres i staten

Håndter arbejdspresset på din arbejdsplads og vær med til at skabe en bedre arbejdspladskultur.

En mand arbejder sent og kigger i et ringbind

Arbejdspresset i staten er for højt

Arbejdspresset i staten er nogle steder bekymrende højt og det kan have store konsekvenser for arbejdsmiljøet.

Fx beskriver 74% af vores medlemmer i departementerne, at der en forventning om, at de skal stå til rådighed uden for normal arbejdstid. Blandt de samme medlemmer oplyser 2 ud af 3, at arbejdspresset har en negativ indflydelse på trivslen.

Måske er du en af dem, der kan mærke det? Privat- og arbejdsliv flyder sammen. Dit arbejde er blevet grænseløst og nogle gange behandler du hastesager, selvom du burde holde fri.

Sådan skal det ikke være.

Det skal være attraktivt for dig og dine kolleger at arbejde i staten, og det er vigtigt at staten kan tiltrække og fastholde de dygtige medarbejdere. Embedsværket skal have rammer, der giver dig og dine kolleger reel fleksibilitet og mulighed for at restituere – også i hverdagen.

Vi har samlet information og rådgivning, som du kan bruge til konkret håndtering af arbejdspresset, hvad enten du er medarbejder, tillidsrepræsentant eller chef.

Gode råd til at håndtere arbejdspres

Læs vores anbefalinger til, hvordan du kan håndtere arbejdspres i din situaition.

Arbejdet i staten skal være attraktivt

Et velfungerende og kompetent embedsværk forudsætter, at der er attraktive arbejdsvilkår, så dygtige medarbejdere både søger ansættelse i centraladministrationen og bliver der. For mange i embedsværket har lige nu ikke en rimelig balance mellem privat- og arbejdsliv. Det skal vi gøre noget ved, og derfor skal det høje tempo ud af dansk politik og forvaltning.

Vi er i tæt dialog med ministre, medlemmer af Folketinget, departementschefer og repræsentanter for de statslige arbejdsgivere for at finde ud af, hvordan vi styrker samspillet mellem politikere, embedsværk og medier. Vores udgangspunkt i dialogen er Dybvad-rapporten og Djøfs supplerende anbefalinger, der blandt andet handler om, at regeringen skal løfte foden fra lovspeederen og give plads til mere gennemarbejdede lovforslag og politiske udspil.

Sammen med vores medlemmer er vi fast besluttede på at begrænse arbejdspresset. Derfor har vi:

  • synliggjort medlemmernes arbejdsvilkår gennem undersøgelser i pressen for at dokumentere, at vores medlemmer lider under et alt for højt arbejdspres og forceret tempo
  • nedsat et advisory board med Dansk Journalistforbund, der skal styrke tilliden mellem embedsfolk og journalister, så vores medlemmer ikke bliver oversvømmet af en tsunami af aktindsigter, hvor journalisterne skyder med spredhagl
  • afviklet konferencer og politiske høringer for at sætte vores medlemmers arbejdsvilkår til debat, så medlemmerne får en stemme i den offentlige samtale og bliver anerkendt som nogle af dem, der er med til at finde fælles løsninger på samfundets problemer.

Næste skridt er OK24, hvor vi kæmper for bedre løn- og ansættelsesvilkår, herunder centralt formulerede værnsregler for medarbejderne, så de ikke brænder ud.

Læs om OK24

Dyk ned i vores supplerende anbefalinger til Dybvad-rapporten

Læs vores analyse om stress og arbejdspres i den offentlige sektor