05.12.2016

Som funktionær har du ret til en forholdsmæssig andel af din bonus, når du fratræder, hvis bonussen er fastsat efter aftale, og er en regelmæssig del af din løn. Det gælder, uanset om du selv siger op eller bliver opsagt. 

Få din sædvanlige bonus

Hvis du fx fratræder ved udgangen af juni måned, så skal du have 6/12 af din sædvanlige årsbonus. Din bonus bliver regnet ud på samme måde, som hvis du fortsat var ansat i virksomheden. Det er funktionærlovens § 17a, som er gældende for området. 

  • Du har ret til at få udbetalt din bonus på de datoer og på de betingelser, der er aftalt tidligere, så det ændrer sig ikke, fordi du stopper i jobbet.
  • Hvis det er muligt at beregne, kan du også modtage din andel af bonussen tidligere, fx på fratrædelsestidspunktet.

Administrerende direktør

Er du administrerende direktør, vil du typisk ikke være omfattet af funktionærloven. I det tilfælde findes der ikke en retlig bestemmelse, som § 17a, der regulerer din bonus, når du fratræder. Her vil din bonus alene blive reguleret i bonusaftalen, og sædvanlig praksis. Altså, hvad man plejer at gøre på din arbejdsplads.

Aftal det på forhånd

Det er vigtigt, når du laver en aftale om bonus, at der bliver taget højde for, hvad der skal ske ved eventuel senere fratrædelse. Vi anbefaler, at kriterierne bliver så præcise som muligt, så der ikke er tvivl om, hvordan din bonus skal opgøres, hvis du fratræder.

Udbetalt bonus indgår desuden i beregningen af din feriegodtgørelse ved fratræden.

Læs: Gode råd til din bonusaftale

Kontakt os, hvis du ønsker råd og vejledning til din bonusaftale

 


2 1 Vurder indholdet