Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Bonus

Du kan forhandle en bonus som et godt supplement til din løn. Se, hvad du skal vide om bonusordninger, og hvad der sker med din bonus, når du forlader dit job.

Bonus et et godt supplement til din løn

I mange ansættelser er der mulighed for at forhandle en god bonusordning, der ligger ud over den faste løn. På nogle arbejdspladser er bonusordningerne fastlagte, så du ikke kan forhandle på størrelsen af dem, men der er ingen faste regler for, hvor stor en andel af din løn, din bonus kan udgøre.

Bonusser giver større usikkerhed, når din samlede løn afhænger af dine resultater. Det er derfor din økonomiske situation, der bør afgøre forholdet mellem fast løn og bonus. I Djøf anbefaler vi generelt, at den faste løn udgør omkring 80%.

Forhandling af bonusordning

Når du skal indgå en aftale om bonus, er det vigtigt, at:

  • målene er objektive, faste og realistiske i forhold til dine arbejdsopgaver
  • du og arbejdsgiver er enige om forudsætningerne for aftalen - og enige om, at hvis forudsætningerne ændrer sig undervejs, skal I genforhandle jeres aftale
  • beregnings- og bedømmelsesgrundlaget klart fremgår af aftalen, så der ikke opstår tvivl på et senere tidspunkt.

Det bør også klart fremgå i aftalen, at din bonus er en del af din sædvanlige og faste løn, og at den indgår i beregningen af din pension. Hvis din bonus ikke tæller med i din indbetaling til pension, bør det blive opvejet i din løn eller gennem andre goder.

Er du i tvivl om konsekvenserne af en bonusordning, kan du eventuelt bede om eksempler på, hvordan din bonus vil blive beregnet.

Ofte stillede spørgsmål

Få hurtigt svar på de spørgsmål, vi ofte får om bonusser.