Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Din løn som advokat

Se din løn som advokat og advokatfuldmægtig. Find dit lønniveau, og se mere om bonus i advokatbranchen.

Løn og vilkår i advokatbranchen varierer meget både for advokater og advokatfuldmægtige. Din løn vil typisk være højere, når du er ansat på et større advokatkontor i de store byer end på et mindre kontor eller uden for de store byer. 

Du skal altid forvente at blive ansat på en individuel kontrakt både som advokat og advokatfuldmægtig.

Bonus

En bonusordning kan du få oveni din faste løn og pension. For advokatfuldmægtige er bonus dog oftest en mulighed på de større advokatkontorer og kræver en vis anciennitet som fuldmægtig.

Bonusvilkårene er forskellige, og bonuskriterierne kan være både objektive og subjektive.

Sædvanlige bonuskriterier er:

  • akkvisition (at du tiltrækker nye klienter)
  • egen omsætning
  • debiterbare timer
  • virksomhedens omsætning
  • arbejdsgivers vurdering – i forhold til din udvikling, engagement, effektivitet, fleksibilitet, værdiskabelse og adfærd.

Særligt for advokater tæller det, at du:

  • har forretningsforståelse og dermed partnerpotentiale
  • er specialist inden for et fagområde.

Hvis din bonus kun er baseret på din arbejdsgivers subjektive vurdering, kan du ikke være sikker på at få bonus. Du bør derfor ikke indregne den i din faste løn.

Pension

Pension er ofte en del af lønpakken i advokatbranchen. Men der er stor forskel på, om arbejdsgiver indbetaler pensionsbidrag eller ej – og hvis de gør – hvor stort bidraget er.

De fleste steder bliver din løn forhandlet inklusive både arbejdsgivers og dit eget pensionsbidrag. Du skal derfor vurdere din løn inklusive pension, når du bliver præsenteret for et udspil.