Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Personalegoder og arbejdsvilkår

Lønnen gør det ikke alene. Få inspiration til, hvilke arbejdsvilkår og personalegoder, du kan forhandle om til din lønforhandling.

Få inspiration til forhandlingsbordet

Når du skal til lønforhandling, skal du huske, at du kan forhandle om meget andet end selve lønnen. Det kan fx være, at du ønsker fleksible arbejdstider, hjemmearbejdsdage, ekstra fridage, bedre barselsvilkår, efteruddannelse eller noget helt andet. Tænk over, hvad der er vigtigt for dig. Herunder kan du finde inspiration til personalegoder og vilkår, du kan tage med til forhandlingsbordet.

Forhandling i det offentlige

På de offentlige arbejdspladser er mange vilkår og personalegoder reguleret i overenskomsterne. Der kan dog være forskelle på, hvad det er muligt at forhandle om, fx i forhold til konkrete emner som hjemmearbejde og anden fleksibilitet.

Forhandling i det private

På private arbejdspladser er det ikke en selvfølge, at der er pensionsordning, gode barselsvilkår eller frihed ved barns sygdom. På det private arbejdsmarked kan det variere fra branche til branche, virksomhedsstørrelse eller værdiprofil hos virksomheden.

Vilkår og personalegoder i det offentlige og private

Vilkår og personalegoder i den private sektor