Arbejdsgivers opsigelse

Hvis du bliver opsagt af din arbejdsgiver har du et opsigelsesvarsel, som afhænger af din anciennitet. Der er også et krav om at en opsigelse skal være saglig.

Opsigelse af funktionærer

Her kan du læse om opsigelsesvarsler og kravet om saglighed ved opsigelse af funktionærer.

Fritstilling og suspension

Når du er opsagt, eller selv har sagt op, er udgangspunktet, at du, indtil opsigelsesvarslet udløber, fortsætter med at arbejde på samme måde som hidtil. Du har dog ret til i fornødent omfang at få fri med løn til jobsøgning.

Konkurs og rekonstruktion

Manglende lønudbetaling kan tyde på, at din arbejdsgiver er i økonomiske vanskeligheder, som kan resultere i konkurs eller rekonstruktion. Her finder du svar på en række spørgsmål, som opstår i den forbindelse.

Forvaltningsretlige regler ved afsked

Som offentligt ansat har du ret til at udtale dig, hvis du fx får en advarsel eller bliver afskediget.

Djøfbladet

Departementschef: Læk ”skader ministeriet helt enormt”

I påsken offentliggjorde en avis miljøminister Esben Lunde Larsens udtalelser fra et lukket møde med medarbejdere. Den lækage giver “vores omverden grund til at tvivle på systemets loyalitet,” skriver departementschef Henrik Studsgaard i et læserbrev

- foto: Miljø- og Fødevareministeriet
Djøf blog

Jeg har farve-koordineret ALLE mine apps!!

Jeg er typen, der ikke kan huske et eneste af bogstaverne på S-togslinjerne, men jeg kan ALLE farverne. Så når nogen spørger, hvilket S-tog der kører til Hillerød, så svarer jeg stolt: ”Det lyseblå og det lilla!”


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent