Arbejdsgivers opsigelse

Hvis du bliver opsagt af din arbejdsgiver har du et opsigelsesvarsel, som afhænger af din anciennitet. Der er også et krav om at en opsigelse skal være saglig.

Opsigelse af funktionærer

Her kan du læse om opsigelsesvarsler og kravet om saglighed ved opsigelse af funktionærer.

Fritstilling og suspension

Når du er opsagt, eller selv har sagt op, er udgangspunktet, at du, indtil opsigelsesvarslet udløber, fortsætter med at arbejde på samme måde som hidtil. Du har dog ret til i fornødent omfang at få fri med løn til jobsøgning.

Konkurs og rekonstruktion

Manglende lønudbetaling kan tyde på, at din arbejdsgiver er i økonomiske vanskeligheder, som kan resultere i konkurs eller rekonstruktion. Her finder du svar på en række spørgsmål, som opstår i den forbindelse.

Forvaltningsretlige regler ved afsked

Som offentligt ansat har du ret til at udtale dig, hvis du fx får en advarsel eller bliver afskediget.

Djøfbladet

Det gode farvel er vejen frem

Rigtig mange skifter job på arbejdsmarkedet i 2017. Det er vigtigt at komme godt i gang på det nye arbejde. Men glem ikke at efterlade det bedst mulige indtryk på den arbejdsplads, du forlader.

Illustration: Anne Pedersen
Djøf blog

Tabsbegrænsning - og den (u)mulige drøm om at være selvstændig

Der er mange forhindringer for dem, der ønsker at opstarte selvstændig virksomhed i en opsigelsesperiode.


René Rasmussen
René Óli Rasmussen
Chefkonsulent