Fravær
01.11.2016

Har du ret til at holde fri med løn grundlovsdag, 1. maj, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, juleaften og nytårsaften? 
Det afhænger af, om det står i din kontrakt, i personalehåndbogen eller i overenskomsten.

Fælles for alle - såvel offentligt som privat ansatte - gælder, at du skal møde på arbejde på sædvanlig vis, med mindre der er skabt en ret til at holde fri i overenskomsten, lokale aftaler/kutymer eller i din kontrakt.

Ansat i staten

Hvis du er ansat i staten, har du ret til fridage efter de regler, som gælder for tjenestemænd. Det betyder, at du har ret til fri lørdage/søndage og søn-og helligdage. Du har ikke nødvendigvis krav på at holde fri i alle weekender og på alle søn- og helligdage.

Holder du ikke fri de pågældende dage, fordi din arbejdsgiver har pålagt dig at arbejde, er det omfattet af din eventuelle rådighedsforpligtelse og reglerne om merarbejde.

På de statslige arbejdspladser vil djøfere normalt have ret til at holde fri med løn på følgende dage:

  • Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.
  • 1. maj, hvor man har ret til efter anmodning at holde fri i det omfang, tjenesten tillader det. Det afhænger af praksis på den enkelte arbejdsplads, om du kan holde fri med løn
  • I forbindelse med flytning
  • Ved eget bryllup
  • Ved dødsfald i nærmeste familie

Ansat i region eller kommune

Hvis du er ansat i en region eller en kommune, har du ret til at holde fri efter de regler, der gælder for tjenestemænd i regionerne eller kommunerne. Det betyder typisk, at akademikere har ret til frihed efter samme regler, der gælder for de personalegrupper, akademikerne arbejder sammen med.

Hvis du eksempelvis hovedsaglig arbejder sammen med kontorpersonale, der i deres overenskomst har ret til frihed, vil du derfor tilsvarende have fri.

Der kan være lokale aftaler/kutymer, der giver ret til frihed på særlige dage. Personalepolitikken/personalehåndbogen vil ofte rumme svar på, hvornår der kan holdes fri med løn.


 Læs mere om fravær - rettigheder og pligter