Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Bonus

Du kan forhandle bonus oveni i din løn. Se, hvad du skal vide om din bonusordning og bonus, når du forlader dit job.

Bonus - et godt supplement til din løn

Bonus er et godt supplement til din løn. Men bonusser giver også større usikkerhed, fordi du ikke kender din samlede løn, som afhænger af dine resultater.

Der er ingen regler for, hvor stor en andel af din løn, din bonus kan udgøre. Din økonomiske situation bør derfor afgøre forholdet mellem fast løn og bonus. I Djøf anbefaler vi generelt, at den faste løn udgør omkring 80%.

På mange arbejdspladser er bonusordningerne dog lagt fast og ikke til forhandling. Det gælder ofte hos større virksomheder. 

Bonus når du fratræder

Når du stopper i dit job, har du ret til en forholdsmæssig andel af din bonus. Har du fx været ansat i fire måneder af et bonusår, er du berettiget til 4/12 af din sædvanlige bonus.

Bonussen bliver ofte udbetalt på et fast tidspunkt, så du vil typisk få den et stykke tid efter, du er stoppet.

Er din bonus afhængig af dine resultater, kan du spørge din arbejdsgiver, om I kan afregne bonussen, inden du fratræder.

Tjekliste for din bonus, når du fratræder dit job:

  • Der skal beregnes feriepenge af din bonus. Du skal have 12,5% af din bonus udbetalt til FerieKonto.
  • Bed om subjektive vurderinger så hurtigt som muligt. Din chefs positive vurdering af din indsats falmer sandsynligvis, når du er stoppet.
  • Find ud af, hvornår din bonus udbetales, og kontakt din arbejdsgiver, hvis din bonus ikke kommer.
  • Gem dokumentation for afregningen af din bonus.

Bonus i advokatbranchen 

Bonusordninger i advokatbranchen er ofte koblet til dine præstationer og virksomhedens indtjening. Du får en andel af den samlede omsætning, som dine klienter tilfører virksomheden.

Din bonusaftale skal afspejle dine faktiske muligheder inden for dit sagsområde, så du har en reel mulighed for at blive belønnet for at være en del af virksomhedens omsætning. Og husk, at du altid kan forhandle dine omsætningsmål og procenter i bonusordningen.

Læs mere om bonus og provision for advokater

Resultatløn

Som offentligt ansat kan du forhandle om resultatløn som et supplement til din faste løn. Det er din tillidsrepræsentant, der forhandler og aftaler din resultatlønsaftale. Som chef eller leder forhandler du dog selv om eventuel resultatløn.

Din resultatløn bliver udbetalt som et engangsvederlag eller et løbende tillæg og afhænger af, om du opfylder de kvantitative eller kvalitative mål, du har aftalt med din arbejdsgiver.

Tag fat i din tillidsrepræsentant for at høre mere om resultatløn på din arbejdsplads. Det er nemlig ikke på alle offentlige arbejdspladser, at du kan aftale at få resultatløn.