Fleksibel arbejdstid gennem livet

Interview med Marlene Pæregaard om fritvalgsordningen.

Hvad vil du helst have forbedret ved OK18?

For mig er et af de vigtigste forbedringspunkter i forbindelse med OK18 større fleksibilitet og herunder også mulighed for fritvalgsordninger, som vi kender fra de private overenskomstaftaler. 

Som det er i dag, er der mulighed for at vælge mellem pension eller løn på en mindre del af pensionsbidraget. Jeg kunne godt tænke mig en endnu højere grad af valgfrihed, således at vi som medarbejdere selv kan bestemme, om fritvalgsordningens centralt afsatte midler skal anvendes til flere omsorgsdage, seniordage eller højere pension. Det vil medvirke til, at vi selv kan bestemme, hvad vi har brug for, alt efter hvilket livsstadie vi er i.

Hvorfor er det vigtigt?

Drømmen om faglig udvikling og karriere møder modstand med prioriteringerne i familielivet, hvor vi både skal bage kage, arrangere legeaftaler og køre til fritidsaktiviteter. Begge dele kræver tid, og netop tid er en knap ressource på det moderne og krævende arbejdsmarked. I en tid med stort fokus på administrative effektiviseringer er det vanskeligt at vælge, og det er nærmest uundgåeligt, at det ene eller det andet bliver gjort halvhjertet.

Kravet om retten til større fleksibilitet i form af flere valgmuligheder vil give os mulighed for selv at prioritere – fx flere fridage mens børnene er små eller gradvis nedtrapning af arbejdslivet ved pensionsalderen. Det stiller naturligvis krav til arbejdsgiver, men jeg er af den klare overbevisning, at mere frit-valg vil komme både arbejdsgiver og arbejdstager til gode. 

Hvad vil det betyde for dig i din hverdag?

Jeg er heldigvis på en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og stor forståelse for livet som småbørnsmor. Men jeg vil foretrække, hvis overenskomsten giver mig mulighed for fleksibel arbejdstid, så jeg kan få mere kontrol over min egen arbejdstid. Jeg vil med god samvittighed kunne arbejde mindre mens børnene er små, uden at frygte at det vil gå ud over mine karrieremuligheder. Det ville blive et arbejdsvilkår, som vil være gældende for alle.