]]> ]]>

Ferielov og regler ved ferie

Hvad siger ferieloven, og hvilke regler gælder om optjening og afholdelse af ferie, ferie ved fratræden og sygdom under ferie?

Ny ferielov

Ferie og sygdom

Optjening af ferie med løn

Ferie ved fratræden

Feriepenge via feriekontobevis og feriekort

Afholdelse af ferie

Direktør

Forældelse