Ansættelsesvilkår

Du finder her en gennemgang af de fleste ansættelsesvilkår. Du finder også en lang række standard-ansættelseskontrakter især for privatansatte.

Arbejdstid

Find arbejdstidsregler for fuldmægtige og privat-ansatte. Og find reglerne for deltid, fleksjob, skånejob og isbryderordningen.

Deltid

På disse sider får du et overblik over, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du er ansat på deltid. Læs blandt andet om ferie, merarbejde, barselsdagpenge og pensionsforhold.

Fuldmægtige

Hvor mange timer skal du arbejde og hvordan skal timerne placeres og hvilke muligheder har du for honorering af merarbejde som offentlig ansat? Det kan du læse mere om her.

Privatansatte

Hvad er dine rettigheder som medarbejder ansat i det private? Og er du omfattet af funktionærloven?

Personer med nedsat arbejdsevne

Her kan du finde en kort gennemgang af mulighederne for job med offentlig støtte.

Børn og barsel

Læs om dine rettigheder i forbindelse med barsel, adoption og syge børn. Du kan også få hjælp til planlægningen af din barsel - brug Djøfs barselsberegner og få en komplet og let overskuelig barselsplan.
Børn og barsel

Ferie, fravær og sygdom

Hvilke rettigheder og pligter har du i forbindelse med ferie, fravær og sydom?

Ferie

Hvilke rettigheder og pligter har du i forbindelse med ferie?

Fravær

Hvilke rettigheder og pligter har du i forbindelse med fravær?

Sygdom

Hvilke rettigheder og pligter har du i forbindelse med sygdom?

Flytning af statslige arbejdspladser

Skal din arbejdsplads flytte? Her kan du læse, hvordan du er stillet, samt om Djøfs holdninger til regeringens flytteplaner.
Flytning af statslige arbejdspladser

Kontrakter og overenskomster

Find standardkontrakter og få gode råd til din kontraktforhandling.

Få tjekket din kontrakt

Privatansat medarbejder

Tidsbegrænset ansat

Privatansat leder

Advokat

Advokat­fuldmægtig

Direktør

Administrerende direktør

Overenskomster og aftaler – Privat

Fuldmægtig

Special- og chefkonsulenter - Kommune og region

Special- og chefkonsulenter - Stat

Chef - Kommune og region

Chef - Stat

Ansatte på universiteter og forsknings­institutioner

Ansatte på gymnasier og erhvervs­gymnasier

Ansatte på professions­højskoler og erhvervs­akademier

Chefer og ledere på uddannelses­institutioner

Overenskomster og Aftaler - Offentlig

Ansat i Grønland

Ansat på udenlandsk kontrakt

Ansættelsesvilkår, når du er udstationeret

Opsigelse

Find ud af hvad du skal være opmærksom på, hvis du bliver opsagt eller selv siger din stilling op. Hvilke varsler gælder der og hvad betyder fritstilling. Læs også om hvad det vil sige at få en advarsel.

Når du selv siger op

Regler om opsigelse

Særligt for offentligt ansatte

Bonus når du stopper

Din mail når du stopper

Dagpenge ved ledighed

Pension

Få information om pension og læs om muligheder for en seniorordning.

Stress og arbejdsmiljø

Stress og dårligt arbejdsmiljø rammer i stigende grad mange djøfere. Få viden om hvordan du og din arbejdsgiver kan håndtere udfordringer med fx mobning og stress.

Stress

Hvad er stress? Hvad kan du og din arbejdsgiver gøre for at undgå stress på arbejdspladsen. Få mere at vide om stresshåndtering, sygemelding og tilbagevenden til arbejdet.

Mobning og chikane

Djøf får et stigende antal henvendelser fra medlemmer, der bliver mobbet eller chikaneret på jobbet. Mobning på arbejdspladsen er udtryk for et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Der er forskellige muligheder for at arbejde med arbejdsmiljøet.

Psykisk arbejdsmiljø

Hvad er psykisk arbejdsmiljø? Hvordan skaber man de gode rammer på arbejdspladsen og hvad kan man gøre individuelt og i fællesskab, hvis tingene ikke fungerer.

Fysisk arbejdsmiljø

Hvad er det fysiske arbejdsmiljø? Læs hvordan man anmelder arbejdsskader, planlægger sikkerhedsarbejdet og find ressourcer inden for arbejdsmiljø-området.

Arbejdsplads­vurdering

Alle arbejdsgivere skal udarbejde en arbejdspladsvurdering, en såkaldt apv. Dette instrument bør bruges til at sikre et sundt arbejdsmiljø, både psykisk og fysisk.

Djøf om arbejdsmiljø

Her kan du læse om, hvad Djøf mener om arbejdsmiljø.

Djøfbladet

Løhde og Løkke gentager fejl fra flytterunde I

Regeringen flytter igen hundreder af højt specialiserede arbejdspladser ud på trods af erkendt problem med at rekruttere erfarne specialister. Viden går tabt, siger Djøfs Sara Vergo.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Djøf blog

Godt nyt år. Godt nyt job år. Godt vækst år.

Jeg vil gerne starte året med at stille spørgsmålet: ”Er det i år, du skal søge et nyt job?”


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent