Djøf

Djøfs privatlivspolitik

Læs mere om hvordan Djøf håndterer, bruger og beskytter dine personoplysninger for at tilpasse og forbedre din brugeroplevelse.

Privatlivspolitik

Dine personoplysninger tilhører dig. I Djøfs privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Djøf håndterer dine personoplysninger, og hvordan vi bruger oplysningerne til at levere vores services til dig og til at tilpasse og forbedre din brugeroplevelse. Du kan også læse om, hvordan vi beskytter dine oplysninger, så du trygt kan bruge Djøfs tjenester mv.

Hvis der er noget særligt, du skal være opmærksom på, når du bruger en af vores tjenester, eller hvis du skal give dit samtykke forinden, du kan bruge tjenesten, vil du modtage den relevante yderligere information og eventuelt samtykketekst, når du tager tjenesten i brug.

Djøfs privatlivspolitik har også til formål at orientere dig i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. 

Dataansvar og kontakt 

Djøf er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har indsamlet om dig.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 97 00 eller dk¤djoef¤djoef

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Her kan du se, til hvilke formål vi behandler dine personoplysninger, og hvad retsgrundlaget er for behandlingen. Hvis retsgrundlaget er ”legitime interesser” (art. 6, stk. 1, f), har vi angivet disse interesser. Inden for hvert formål har vi angivet et eksempel på behandlingen.

Formål:

Eksempel

Indsamling af oplysninger ved indmeldelse, ajourføring, skatteindberetning (cpr. nr).

GDPR retsgrundlag 

Behandling som led i Djøfs legitime aktiviteter som fagforening (art. 9. 2, d).
F.s.v.a. cpr nr.: Databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4.

Eksempel

Behandling i forbindelse med hverveaktiviteter. For eksempel udsendelse af information om medlemskab af Djøf. 

GDPR retsgrundlag

Djøfs legitime interesser, som er Djøfs interesse i at gennemføre aktiviteter mhp. at hverve nye medlemmer (art 6. stk. 1, f). 

Eksempel

Vi opretter nyindmeldte på mitdjoef.dk og udvikler løbende siden, så den bliver brugervenlig. På mitdjoef.dk kan du for eksempel opdatere dine oplysninger.

GDPR retsgrundlag 

Behandling som led i Djøfs legitime aktiviteter som fagforening (art. 9. 2, d).

Eksempel

Fx karrieresamtaler og cv sparring.

GDPR retsgrundlag 

Behandling som led i Djøfs legitime aktiviteter som fagforening (art. 9. 2, d).

Eksempel

Når et medlem modtager juridisk rådgivning.

GDPR retsgrundlag 

Fastlæggelse af retskrav (art. 9, stk. 2, f).

Eksempel:

Justeringer i eksisterende medlemstilbud mhp bedre og mere relevant brugeroplevelse. 
Vi placerer cookies på hjemmesiden og i mails, så hjemmesideindhold og nyhedsbreve tilpasses det, du har vist interesse for.

Læs mere om vores brug af cookies i vores cookies-politik

GDPR retsgrundlag 

Medlemstjenester: Djøfs legitime interesser, som er Djøfs interesse i at være en relevant faglig organisation med aktuelle medlemstilbud (art 6. stk. 1, f)

Djoef.dk og andre Djøf-hjemmesider:
Cookie-samtykke 

Eksempel

På baggrund af medlemsinteresser kan vi udvikle medlemstilbud som medlemmerne efterspørger. 

GDPR retsgrundlag 

Djøfs legitime interesser, som er Djøfs interesse i at være en relevant faglig organisation med aktuelle medlemstilbud (art 6. stk. 1, f).

Eksempel

Vi sørger for at de nyhedsmails med videre, du modtager, er tilpasset din beskæftigelsessituation og de områder, du har vist interesse for. 

GDPR retsgrundlag 

Djøfs legitime interesser, som er Djøfs interesse i at kunne levere skræddersyet kommunikation samt relevant markedsføring (art 6. stk. 1, f).

Samtykke (art 6. stk. 1, a).

Eksempel

På baggrund af statistiske beregninger kan vi skabe overblik over vores medlemmers forhold indenfor bestemte områder. Det kan fx være lønudviklingen fordelt på segmenter og geografi.

GDPR retsgrundlag

Behandling som led i Djøfs legitime aktiviteter som fagforening (art. 9. 2, d).

Eksempel

Registrering af tilmeldinger, fremmødetjek, evalueringer.

GDPR retsgrundlag

Behandling som led i Djøfs legitime aktiviteter som fagforening (art. 9. 2, d).

Eksempel

Registrering af tilmeldinger, fremmødetjek, evalueringer.

GDPR retsgrundlag

Aftalen om tilmelding til kurset (art. 6. stk. 1, b).

Eksempel 

Registrering af valgte tillidsrepræsentanter.

GDPR retsgrundlag

Behandling som led i Djøfs legitime aktiviteter som fagforening (art. 9. 2, d).

Eksempel 

Behandling i forbindelse med fagforeningsaktiviteter. For eksempel kollektiv interessevaretagelse mv.

GDPR retsgrundlag 

Behandling som led i Djøfs legitime aktiviteter som fagforening (art. 9. 2, d).

Modtagere

Modtagere eller kategorier af modtagere 

Djøf videregiver i visse tilfælde de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dine personoplysninger kan blive videregivet:

  • Til leverandører og andre samarbejdspartnere. Det er for eksempel leverandører af tjenester, og virksomheder vi har medlemsrabataftaler med.
  • I forbindelse med køb på hjemmesiden eller brug af vores services. Det er for eksempel, når du køber et kursus på djoef.dk.
  • Hvis det er påkrævet ifølge en retsafgørelse eller gældende lovgivning. Det er for eksempel kontingentindberetning til SKAT.

Overførsel til modtager i tredjelande, herunder internationale organisationer 

Vi anvender ikke databehandlere uden for EU. Enkelte af vores leverandører anvender underdatabehandlere uden for EU. Vi tillader kun databehandling uden for EU, hvis databehandlingen foregår i et sikkert tredjeland, eller hvis overførselsgrundlaget yder tilstrækkelig garanti (for eksempel anvendelse af Kommissionens standard kontrakter).

Hvis du ønsker at gøre brug af en tjeneste, som indebærer overførsel af dine oplysninger til en modtager i et tredjeland, vil vi oplyse dig om, hvor (på landeniveau) dine data behandles i forbindelse med din brug af den enkelte tjeneste.

Personoplysninger

Kategorier af personoplysninger 

Langt de fleste af de oplysninger, Djøf behandler, er almindelige personoplysninger som oplysning om navn, adresse, uddannelsesoplysninger og beskæftigelsesoplysninger.

Dit medlemskab af Djøf er imidlertid en følsom personoplysning, og når vi foretager behandling af oplysninger, hvor dit medlemskab samtidig direkte eller indirekte er omfattet, tager vi naturligvis højde for det.

Vi behandler også oplysning om dit cpr. nr., som vi bruger til indberetning til skat, så du kan få fradrag for dit kontingent.

Hvis du modtager konkret rådgivning fra Djøf, kan rådgivningen også indeholde behandling af følsomme oplysninger som for eksempel helbredsoplysninger.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

Vi indsamler oplysninger på følgende måder:

  • Oplysninger som du giver os. Det er for eksempel, når du melder dig ind i Djøf, eller hvis du opretter dig på mitdjoef.dk.
  • Oplysninger som vi får gennem din brug af vores tjenester. Vi indsamler oplysninger om de tjenester, du bruger, og hvordan du bruger dem, fx når du besøger djoef.dk.
  • Oplysninger vi får fra andre. I enkelte tilfælde får vi oplysninger fra fx din tillidsrepræsentant eller offentlige myndigheder.

Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi gemmer dine oplysninger, så længe du er medlem af Djøf. Hvis du melder dig ud eller i tilfælde af dødsfald, sletter vi som udgangspunkt dine oplysninger senest 10 år efter, dit medlemskab er ophørt.

Vær opmærksom på, at der i visse situationer kan gælde andre slettefrister for enkelte oplysninger. Hvis der gælder en anden frist, vil du blive gjort opmærksom på det.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis en behandling er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Du kan du trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under ”Dataansvar og kontakt”. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Hvis en behandling er baseret på dit samtykke, vil du have afgivet dette inden behandlingen. Vi gør altid opmærksom på, når du skal afgive et samtykke.

Sikkerhedsforanstaltninger

Djøf opbevarer dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt. Vi har i Djøf implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod, at de hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Djøfs sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at dine personoplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder.

Ændring af Djøfs privatlivspolitik

Djøf kan til enhver tid og uden varsel ændre denne privatlivspolitik med virkning for fremtiden. Ved større ændringer sker der orientering af Djøfs medlemmer. Djøfs nye privatlivspolitik vil herefter være gældende.

Dine rettigheder og klagemuligheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Du kan læse mere om dine rettigheder og klagemulighed her:
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder. 
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Du har i visse særlige tilfælde mulighed for at anmode om at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden. 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Djøfbladet

"Uffe er også ambitiøs, men ikke på samme måde som mig"

Uffe Foged Jespersen var super-ærgerlig over at måtte springe i målet til et job som inhouse-advokat. Men nu skriver han med stolthed ’expat far, medrejsende husbond og domestic manager’ øverst på sin LinkedIn-profil. På hustruen Helle Brydes profil står der Novo Nordisk ’Head of Commercial IT – Region Latin America’.

Foto: Jacob Nielsen
Djøf blog

Skal ALLE opgaver virkelig nås inden jul?

Jeg magter ikke at have så travlt, blot fordi Jesus blev født. Jeg vil ikke være udbrændt inden jul.


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent