]]>

Legat

Dansk Studiefond

Legat

Dansk Studiefond

Dansk Studiefond er en privat fond, som administreres af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Fondens formål er at yde legater til studerende i videregående uddannelse på universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler, som tager hele eller dele af deres uddannelse på en uddannelsesinstitution i udlandet. Legatet gives til dækning af den del af din studieafgift, som overstiger det beløb, som du kan få gennem uddannelsesstipendieordningen, dog minimum 5.000 kr. og maksimalt 20.000 kr.

Fonden støtter

  • Studerende i videregående uddannelse på universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler, som tager hele eller dele af deres uddannelse på en uddannelsesinstitution i udlandet
  • Med legat til dækning af den del af din studieafgift, som overstiger det beløb, som du kan få gennem uddannelses-stipendieordningen, dog maks. 20000 kr.
  • Under forudsætning af, at du har påbegyndt, men ikke afsluttet din uddannelse i udlandet ved ansøgningsfristerne
  • Under forudsætning af, at du har minimum et klip tilbage af din SU, og selv betaler hele eller en del af studieafgiften
  • Meriterende op-hold ved en uddannelsesinstitution i udlandet, på minimum et semesters varighed (svarende til minimum 30 ECTS)

Fonden støtter ikke

  • Hvis du tidligere har fået tildelt et legat til dit udlandsophold gennem fonden
  • Ved studieafgifter under 5000 kr, efter støtte fra uddannelsesstipendieordningen

Ansøgningsfrist:

Gennemsnitlig uddeling per år: Ukendt