Djøf

Destination

Hvor du kan tage hen og hvor længe, afhænger meget af din tidsramme. De fleste benytter sig af et hjælpeprogram eller eksisterende udvekslingsaftaler, men det er ikke de eneste muligheder.

Studieophold

Indledende overvejelser

Brug god tid på at researche de universiteter, som kunne være interessante for dig. Desto før du påbegynder denne fase desto bedre. Undersøg f.eks., om du kan få de fag, du gerne vil have, og om de udbyder undervisning på engelsk. Vær desuden opmærksom på, at du skal have merit for fagene og de skal ækvivalere til din danske studieordning.

Derudover kan det også være en god idé at undersøge, om det pågældende universitet har mentor- eller tutorordning, sprogundervisning, introduktionsuge for internationale studerende eller andre tilbud til dig. Antallet af udvekslingsstuderende på universitetet kan også have betydning for dit valg.

Læs erfaringsrapporter

Ofte vil du på dit danske universitet kunne finde andre studerendes erfaringsrapporter, der handler om ophold på samme universitet eller i samme land, som du overvejer.

Erfaringsrapporter kan være anvendelige ikke kun i forbindelse med faglige overvejelser, da de kan beskrive de enkelte fag, men også i en mere praktisk og social henseende. De kan f.eks. give dig tips til boligsøgning og andre praktiske udfordringer, som kan fylde meget i forberedelsesfasen.

Udvekslingsprogrammer

Der er forskellige muligheder, når det kommer til at arrangere dit studieophold. Meget afhænger af, hvor du vil hen i verden. I det følgende gennemgår vi de mest almindelige muligheder:

Erasmus

Erasmus er EU’s udvekslingsnetværk og omfatter universiteter i 33 lande. Gennem Erasmus har du mulighed for at studere på et europæisk universitet i 3-12 måneder uden at betale studieafgift. Derudover er du automatisk berettiget til et Erasmus-stipendium på ca. 250 € per måned. Se denne faktaside for Erasmus-studieophold. 

Hvis du rejser til et land med et mindre kendt sprog, har du desuden mulighed for at deltage i et sprogkursus inden studiestart.

Undervisningen tilbydes nogle steder på engelsk, men en central del af Erasmus-programmet er, at du får kendskab til et andet europæisk sprog, hvorfor sproget i det pågældende land oftest er undervisningssproget.

Da Erasmus-aftaler oftest vil være fagspecifikke, vil første skridt være at undersøge, hvilke udvekslingsaftaler dit institut har med lignende institutter i Europa. Du kan enten tage kontakt til det internationale kontor på dit universitet eller til dit instituts Erasmus-koordinator, hvis en sådan findes på dit studie.

I løbet af 2014 iværksættes det udvidede Erasmus+program, som indeholder studiemuligheder i endnu flere lande.

Nordplus og Nordlys

Nordplus er et udvekslingsnetværk, der omfatter universiteter i de nordiske og de baltiske lande. Det består af en række mindre netværk inden for forskellige fagområder – f.eks. jura, statskundskab og sociologi. 

Hvis du er interesseret i et udvekslingsophold gennem Nordplus, så undersøg, om dit universitet deltager i et fagligt netværk inden for dit studieområde. Find ud af det gennem det internationale kontor på dit universitet.

Nordlys hjælper med udvekslingsophold i de nordiske lande, hvis dit studiested f.eks. ikke deltager i et fagligt netværk inden for dit studieområde, eller hvis et sådant netværk ikke eksisterer. Her kan det tværfaglige udvekslingsnetværk Nordlys måske hjælpe.

På dit studiested kan du få mere information om, hvilke universiteter der deltager i det tværfaglige Nordlysnetværk, og hvordan du planlægger dit ophold igennem Nordlys.

Udvekslingsaftaler

Dit universitet har højst sandsynligt adskillige udvekslingsaftaler med andre universiteter i hele verden. Det betyder at dit universitet og det pågældende udenlandske universitet, hvert semester "bytter" studerende. Derfor er disse studiepladser gratis.

Antallet af samarbejdsaftaler og repræsenterede lande varierer fra studiested til studiested. Det bedste sted at starte er derfor dit internationale kontors hjemmeside. Der får du overblik over, hvilke muligheder du har for en studieplads i og uden for Europa – igennem dit universitet.

Samarbejdsaftaler med universiteter uden for Europas grænser er som regel ikke fagspecifikke, hvilket ofte betyder, at mange studerende ofte konkurrerer om færre pladser.

Overvej derfor om flere end blot et enkelt eller to universiteter er interessante for dig, så du højner muligheden for at komme afsted.

Kontakt dit internationale kontor for at høre mere.

Ud på egen hånd

Hvis du gerne vil studere et semester på et universitet, som dit uddannelsessted ikke har en udvekslingsaftale med, eller du gerne vil læse en hel kandidatuddannelse i udlandet, så har du mulighed for selv at tilrettelægge dit studieophold i udlandet og helt eller delvist få studieafgiften finansieret via udlandsstipendiet.

Da du tager afsted på egen hånd uden om dit studiested, betyder det også, at du principielt har mulighed for at søge om studieplads på alle universiteter i hele verden. Du planlægger selv dit studieophold i samarbejde med det udenlandske universitet og står dermed selv for at sætte dig ind i krav og deadlines på dit udenlandske og dit danske universitet. Du skal være opmærksom på, at det kan være en lang proces. Så start derfor i god tid – og tag ikke et nej for et nej.

EDU og KILROY

Hvis du ikke har mod på at arrangere studieophold uden for Europa helt på egen hånd, så kan du overveje at søge ud med hjælp fra EDU Danmark eller KILROY. EDU og KILROY er begge private organisationer. De hjælper dig, hvis du vil læse et semester i et land uden for Europa og uden om dit universitet.

Den hjælp, som du får af EDU, er gratis gennem hele processen – den er betalt af det universitet, du søger ud til.

EDU tilbyder blandt andet EDU Days to gange om året, som er en studiemesse, hvor du har mulighed for at møde repræsentanter fra EDU’s samarbejdsuniversiteter, og adskillige mindre informationsarrangementer. Derved har du mulighed for at få mere specifik viden om undervisningen, fag m.m. Samtidig kan du få hjælp af EDU’s vejledere, der selv har studeret i udlandet, eller få gode råd af studerende, som selv har været ude via EDU. Derudover arrangeres også div. andre arrangementer, f.eks. om legatsøgning. Læs mere på edu-danmark.dk.

KILROY tilbyder gratis studievejledning i København samt i Aarhus og Odense efter aftale. KILROY har samarbejdsuniversiteter i hele verden og tilbyder desuden hjælp til international praktik i USA, Kina og Australien.

KILROY afholder ligeledes studiemesser i hele landet, hvor du kan møde deres studievejledere og få råd og inspiration til planlægning af dit studieophold. KILROY afholder også mindre arrangementer, som fx kan være landespecifikke eller lignende. Desuden kan KILROY også være behjælpelig med at arrangere et udenlandsk praktikophold. Læs mere på education.kilroy.dk.

Praktikophold

I et praktikophold kan du være alt lige fra stagiaire i EU eller udsending til den danske FN-mission i New York til projektmedarbejder i diverse ulande.

Har du en specifik faglig eller personlig interesse, er et praktikophold din mulighed for at arbejde med det i praksis, og tilmed opleve en ny kultur ved at bo i et andet land. Du skal gribe processen an, som om du søger job.

Udnyt dit netværk, og søg praktikstillinger vidt og bredt på f.eks. Djøfs Jobunivers (her kan du vælge at søge på praktik/trainee). Dit universitet har muligvis en jobbank, hvor praktikstillinger opslås. 

Vær opmærksom på, at alle ikke kan arbejde på fx de mest efterspurgte ambassader. Overvej derfor, om der er andre praktikstillinger med lignende opgaver, der kunne være interessante. Fx kan du overveje om en mindre ambassade, eller virksomhed kan give dig andre udfordringer og et større ansvar.

Begynd tidligt med at søge for at få et overblik over, hvilke muligheder du har for et praktikophold inden for dit fagområde. Et år før er ikke for tidligt. Vær samtidig opmærksom på, om du ønsker, at dit praktikophold skal være meritgivende, eller om du tager orlov fra studiet under dit praktikophold.

En god måde at få relevant information om den specifikke praktikplads er ved at tage kontakt til den nuværende praktikant. Denne er oftest angivet på stillingsopslaget. Husk at vedkommende kan være med i ansættelsesprocessen.

Kom godt i gang

 • Tid: Start i god tid. Et år inden du skal af sted, er ikke for tidligt. Tidligt giver dig flere muligheder.
 • Frister: Undersøg, om der er frister, der skal overholdes. Typisk ligger de 6-9 måneder før praktikstart.
 • Krav: Undersøg, om der er specifikke krav til f.eks. alder og beståede eksamener, anbefalinger eller eksamensbeviser. Vær også opmærksom på om praktikopholdet skal være meritgivende.
 • Praktiske foranstaltninger: Undersøg vilkårene for f.eks. arbejds- og opholdstilladelse, forsikring og bolig. Oftest kan dit praktiksted hjælpe.
 • Overvej, om du vil arrangere praktikopholdet på egen hånd. Alternativt kan du undersøge, om dit studiested har nogle faste aftaler, som de studerende kan søge.
 • Undersøg gennem din studievejleder, om du kan få merit for dit praktikophold.

Erasmus-stipendium

Hvis du har fået en praktikplads hos en europæisk virksomhed er du også berettiget til et Erasmus-stipendium (tilsvarende hvis du var Erasmus-udvekslingsstudent). Det er omfatter et månedligt stipendium på ca. 250 euro (beløbet kan dog variere fra år til år). 

Her er de mest generelle vilkår for praktik med Erasmus-støtte:

 • Det må foregå i private og offentlige virksomheder, forskningscentre, andre institutioner og organisationer i de 31 medlemslande.
 • Praktikopholdet kan dog IKKE foregå i EU-institutioner eller institutioner som administrerer EU-programmidler.
 • Du kan heller ikke tage på praktikophold på deres officielle repræsentationer – dvs. som studerende kan du IKKE komme i Erasmus-praktik på danske ambassader.

Kontakt dit internationale kontor for at høre mere eller se mere på denne faktaside.

Muligheder

Nedenfor ses en række af de muligheder, du har for praktikophold i udlandet. Læs mere på blandt andet gribverden.dk, hvor der er en mere udførlig beskrivelse af de enkelte muligheder. Vil du læse specifikt om praktik, så se mere her: gribverden.dk/praktik

Praktik i EU's institutioner 

Der er flere muligheder for praktikpladser i EU. Du kan være praktikant hos danske MEP, danske/udenlandske interesseorganisationer og virksomheder, og du kan blive ansat direkte hos EU. Læs mere 

De såkaldte stagiaireophold:

 • Praktik i EU-Kommissionen
 • Praktik i EU-Domstolen
 • Praktik i Den Europæiske Centralbank
 • Praktik i EU-Parlamentet.

Læs mere  om praktikophold i EU på Europa-Parlamentets webside, hvor der også findes ansøgningsskemaer.

Praktik ved ambassader og kulturinstitutter

Danske ambassader og kulturinstitutter har ofte praktikanter i varierende perioder. Du kan finde en oversigt over danske ambassader og kulturinstitutter her. Overvej om mindre ambassader giver dig nogle anderledes muligheder, som kan være interessante. Praktikpladserne opslås på universiteternes jobbanker, Djøfs jobunivers og Udenrigsministeriet.

Praktik i internationale og andre europæiske organisationer

Flere større internationale organisationer har praktikanter. Du kan læse mere om praktikmuligheder hos FN, Europarådet, OSCE, Verdensbanken m.fl. her.

Praktik i interesseorganisationer og NGO'er

Mange interesseorganisationer og NGO'er har kontorer i de byer, hvor fx EU's institutioner, FN og OECD holder til. Du står selv for kontakten til den organisation, du er interesseret i at arbejde for. Læs mere her.

I praktik gennem udvekslingsorganisationer

Der findes en række organisationer, der formidler praktikophold for studerende mod betaling, f.eks. AIESEC. Læs mere, om hvem der kan hjælpe dig mit dit praktikophold, her.

Praktik i en virksomhed

Mange får en praktikplads gennem kontakt til en virksomhed i udlandet. Andre skaber kontakt i forbindelse med en hovedopgave eller lignende.

Studenterjobs kan også føre til et praktikophold i udlandet, f.eks. hos en samarbejdspartner. Mange danske virksomheder har filialer eller afdelinger i andre lande. Henvend dig til firmaerne for at høre mere.

Andre links

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent