Djøf

Ansøgning

God tid er et af de vigtigste parametre, når det gælder ansøgning til studie eller praktikplads. Og så at have en backup plan.

Studieophold

Gå tidligt i gang med at undersøge mulighederne for at komme til udlandet og studere. Der er mange formelle krav, der skal være på plads – find ud af, hvad disse er. Du kan desuden ikke være sikker på, at universitetet, du søger til, vender tilbage til dig med det samme. Gå derfor i gang i god tid, så du ikke risikerer at misse deadlines eller begrænse dine muligheder. Processen bliver mere overskuelig, hvis du fra start laver en overordnet tidsplan.

Du skal ikke være bange for at kontakte det udenlandske universitet, hvis du har spørgsmål til fag eller lignende. Får du ikke et fyldestgørende svar, så kontakt dem igen. Husk, at det er dit projekt at komme afsted og derfor dit ansvar, at det lykkes.

Husk, at ansøgningsforløbet til det enkelte universitet divergerer, alt efter hvordan du tager afsted. 

Når du skal i gang med at ansøge om en studieplads, er det typiske forløb således:

 • Research grundigt og vælg universitet (evt. gerne mere end ét)
 • Research fagudbud (evt. få fat i tidligere studerendes oplevelser af de enkelte fag)
 • Søg om forhåndsgodkendelse af fag
 • Fremskaf udtalelser
 • Gennemfør eventuelt sprogtest
 • Søg efter en ledig plads ved et udenlandsk universitet.

Vælg fag

Research på universiteternes hjemmeside for fagudbud. Ofte bliver der udbudt flere fag, end der oprettes. Undersøg derfor, om der er nogle alternative fag, du kunne være interesseret i, og om du kan få disse forhåndsgodkendt. Vær også opmærksom på fagets "form" og undervisningssproget. Sørg for at sikre dig, at de fag, du vælger på det udenlandske universitet, er meritgivende – dette sker via forhåndsgodkendelsen. Søger du via dit universitet, så tal med dit internationale kontor eller se erfaringsrapporter ift. tidligere studerendes erfaringer med fag. Det kan være, de tidligere har godkendt eller afvist visse fag. Er underviser angivet, så kontakte vedkommende, hvis du har spørgsmål til fagets indhold. 

Søg om forhåndsgodkendelse

Når du har undersøgt, hvilke fag der er interessante for dig, og som du samtidig har mulighed for at vælge på det konkrete universitet, skal du have disse forhåndsgodkendt. En forhåndsgodkendelse er studienævnets godkendelse af, at dine fag er på rette niveau og inden for din studieordning. Under dit ophold i udlandet kan der opstå ændringer til den oprindelige forhåndsgodkendelse, som studienævnet i Danmark skal underrettes om. Andre gange er det først muligt, at tilmelde sig fag "on location" i udlandet. I så fald er det vigtigt, at du har fået godkendt flere fag end du skal følge. Forhåndsgodkendelsen skal ikke være på plads ved ansøgning, men inden afrejse.

Få fat i udtalelser/anbefalinger

Ved nogle studiepladser er der et krav om anbefalinger fra undervisere og/eller professorer, som skal medsendes din ansøgning. Hvis du har et studiejob, kan der også efterspørges en anbefaling fra din arbejdsgiver. Kontakt en af de undervisere/vejledere, som du har bedst forhold til. Ofte vil underviser bede dig komme med et udkast eller nogle bullets, som denne skal medtage i sin anbefaling.

Sprogtest

Ofte er der et krav fra universitetet i udlandet om, at du skal bestå en sprogtest (ofte IELTS eller TOEFL). Især i engelsktalende lande er dette tilfældet. Testene udbydes et bestemt antal gange om året, og der kan ofte være ventetid på at tage dem. Testene gennemføres i Aarhus, København og Malmø. Vær opmærksom på, at der er forskellige adgangskrav på de udenlandske universiteter. 

Det kan være tidskrævende og svært at få den score, der kræves. Det kan derfor være en god idé at læse om testene på forhånd og planlægge, hvornår testen foretages, og evt. forberede sig til den. Prisen på en TOEFL-test er ca. 1.000 kr. Læs mere på ets.org/toefl.

Søg efter ledig plads ved udenlandsk universitet

Den konkrete ansøgningsprocedure afhænger af, om du rejser gennem Erasmus, på egen hånd eller gennem en aftale mellem universiteterne. Vær opmærksom på, at der kan være mange ansøgere, og jo før du begynder på processen, desto bedre. Derved giver du dig selv muligheden for at have en alternativ plan, som du kan følge, hvis det ikke kan lade sig gøre med din førsteprioritet. Netop derfor er planlægning og forberedelse essentielt.

Vigtige deadlines

Erasmus

Normalt er der ansøgningsfrist til udveksling med Erasmus i midt februar for det efterfølgende akademiske år. Andre steder er der to årlige frister i hhv. midtseptember og midtfebruar. Dog udbyder nogle uddannelsessteder eventuelle restpladser for forårssemesteret i september eller oktober måned. Ofte vil du blive bedt om at lave en prioriteret rækkefølge med tre universiteter, som du søger. Ansøgningsfrister og procedurer varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted. Det er derfor vigtigt, at du kontakter det internationale kontor eller dit fags Erasmus-koordinator for at få mere at vide.

Oftest vil der dog blive stillet følgende minimumskrav til dig:

 • Du skal have studeret mindst et år, og nogle gange helt op til tre år, før du kan ansøge om en udvekslingsplads. Tjek på dit institut, hvad der gælder for dig
 • Dit udvekslingsophold skal tælle som en del af dit studie og være meritberettigende, når du kommer hjem
 • Du må ikke tidligere have været på Erasmus-studieophold. (Du kan kun modtage ét Erasmus-stipendiat én gang).

Nordplus og Nordlys

Normalt er der ansøgningsfrist til Nordplus og Nordlys en gang om året, som regel omkring 1. februar. Nogle universiteter udbyder endvidere eventuelle restpladser omkring den 1. september.

Udvekslingsaftaler på dit studie

Ansøgningsfrister og -procedurer varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted. Det er derfor en god idé at besøge dit internationale kontors hjemmeside for at finde ud af, hvilke krav og frister der gælder for netop dig.

Ofte er der flere trin i en ansøgningsproces for studiepladser uden for EU, hvilket medfører, at ansøgningsprocessen tager længere tid end inden for EU. Netop derfor er det vigtigt at starte i ordentlig tid for at have flest muligheder.

Udveksling på egen hånd

Skal du på udveksling på egen hånd, kan deadline variere meget, men det er en god tommelfingerregel at gå i gang ca. 10 måneder til et år inden opholdet. Søger du igennem KILROY og EDU, er 6-8 måneder før afrejse et godt udgangspunkt.

Praktikophold

Praktikansøgninger er som jobansøgninger. Du skal skrive en god ansøgning og eventuelt tilegne dig kompetencer, der gør dig mere interessant for arbejdsgiveren. Sæt dig ind i det sted du søger. Søger du fx den danske ambassade i Tokyo er du nødt til at vide noget om danske relationer til Japan. Kontakt gerne den nuværende praktikant, og stil denne nogle kvalificerede spørgsmålet. Vedkommende vil ofte indgå i ansættelsesprocessen. 

Du kan eventuelt benytte dig af Djøfs tilbud som fx jobsøgningsværksted og rådgivning på ansøgning.

Hvis dit praktikophold er meritgivende, skal du være opmærksom på, at der fra dit studiested kan være krav om ’training agreement’ eller praktikaftale, som er dit bevis på, at praktikken kan indgå i dit studie. Undersøg om Europass er noget du kan anvende. Det er et bevis på de opgaver du har haft i dit praktikforløb. Læs her mere om Europass

Deadlines vil ofte være de samme, som hvis du søgte en studieplads.

Kontrakt

Når du har fundet et praktiksted, skal der indgås en kontrakt mellem dig og praktikstedet. Oftest skal der også udfærdiges en forhåndsgodkendelse, hvori kontrakten indgår. Kontrakten kan indeholde aftaler om arbejdsopgaver, eventuel løn, forsikring, praktikopholdets varighed, kontaktperson hos praktikstedet osv.

Tjekliste

 • Få styr på de studiemæssige forhold. Det vil sige få afklaret, om dit praktikophold er meritgivende. I givet fald skal du ansøge dit studienævn om en forhåndsgodkendelse
 • Lav en kontrakt med praktikstedet, hvor der indgår vilkår om praktikopholdets indhold, evt. løn, arbejdsforsikring med mere. Hvis du fx søger på en ambassade, har Udenrigsministeriet en standardkontrakt, der anvendes. Søger du om et Erasmus-stipendiat, skal du være opmærksom på, at der skal anvendes en særskilt ’training agreement’, som skal indgås inden afrejse
 • Hvis dit ophold er meritgivende, kan du på nogle universiteter ansøge om at få et stipendium fra universitetets såkaldte internationaliseringspulje
 • Hvis dit ophold er meritgivende, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler under dit udlandsophold. Du er kun berettiget til at modtage SU svarende til din studieaktivitet. Det vil sige det er de studieaktiviteter, der erstattes af praktikopholdet, der afgør, hvor meget SU du kan få med til dit praktikophold. Kontakt dit studies SU-kontor for mere præcis information om dit praktikophold

Søg om forhåndsgodkendelse

Når du har fundet en interessant praktikplads, skal du have den forhåndsgodkendt. En forhåndsgodkendelse er studienævnets godkendelse af, at din praktikplads er relevant for din studieordning. Det fremgår også af forhåndsgodkendelsen, hvordan praktikken erstatter konkrete fag i Danmark.

Fremskaf udtalelser/anbefalinger

Udenlandske praktikpladser kan efterspørge anbefalinger fra undervisere eller danske arbejdsgivere, som skal medsendes din ansøgning.

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent