]]>

Djøf

Løn i dit studiejob

Få et hurtigt overblik over, hvor meget du skal have i løn og pension i dit studiejob, når du bliver ansat i staten, region, kommune eller i en privat virksomhed. Se også, om du har ret til løn på helligdage som studentermedhjælper.

Din løn i studiejobbet

Som studerende afhænger din løn i dit studiejob af, hvor du er ansat. Det er forskel på, om du bliver ansat som studentermedhjælper i den offentlige sektor eller i det private erhvervsliv.

I det offentlige vil du ofte være omfattet af en overenskomst. Det betyder, at din løn er fastsat i nogle rammer, som er forhandlet af arbejdsmarkedsparter. Der vil være faste regler for, hvornår du kan stige i løn, og hvor meget du stiger. Det samme gælder for din pension. Alligevel kan der være mulighed for at forhandle sig til særlige tillæg.

I det private erhvervsliv er der sjældent en overenskomst, som sætter rammerne for din løn. Det giver dig en mulighed for at forhandle om din løn i studiejobbet, og hvordan du kan stige i løn. Derudover kan du også forhandle om pension, personalegoder og særlige aftaler, hvis du har behov for det.

Fælles for begge områder er, at du altid kan bruge os til at vurdere, hvor meget du skal have i løn. Du får værdifuld rådgivning, som kan mærkes på din lønseddel.

Offentlig ansat

Som studentermedhjælper i den offentlige sektor er din løn oftest fastlagt i en overenskomst. Det både for staten, regioner og kommuner. Dine vilkår afhænger af, hvor du bliver ansat, og hvor langt du er på dit studie.

Du kan enten blive ansat på en HK-overenskomst eller en AC-overenskomst.

Er du mellem 1. og 3. år på dit studie, vil du i staten og i kommunerne som udgangspunkt blive ansat på en HK-overenskomst. Bliver du ansat i en region, vil du typisk blive ansat på lignende vilkår. Uanset hvor du bliver ansat skal det fremgå af din ansættelseskontrakt, hvilken overenskomst og vilkår du er ansat under.

Har du færdiggjort din bachelor, er der mulighed for, at du bliver ansat på en AC-overenskomst. En AC-overenskomst sikrer dig som udgangspunkt en bedre løn.

Er du i tvivl om dine vilkår og muligheder, er du velkommen til at kontakte os.

Privat ansat

Får du et studiejob i en privat virksomhed, vil din løn ofte ikke være omfattet af en overenskomst. Det betyder også, at din løn kan variere fra virksomhed til virksomhed, og du kan have mulighed for at forhandle løn, inden du skriver under på din kontrakt.

Som hovedregel varierer din løn alt efter din uddannelse, erfaring, studierelevans, og hvor i landet du er ansat.

Personalegoder

Som studentermedhjælper kan du også forsøge at forhandle dig frem til fordelagtige personalegoder. Det kan være gode chancer for, at du kan forhandle om:

 • fri til eksamenslæsning.
 • ferie med løn

Løn på helligdage som studentermedhjælper

Om du har ret til at holde fri med løn på helligdage, afhænger af de vilkår, du er ansat under. Dine vilkår vil stå i din kontrakt, personalehåndbog eller overenskomst. Du bør derfor undersøge, hvad der gælder specifikt for din ansættelse.

Vær opmærksom på, at det kan have betydning, om du er måneds- eller timelønnet.

Er du månedslønnet i dit studiejob, gælder det som hovedregel, at du har krav på at få løn på helligdage. Det vil sige, at du får din faste månedsløn, selvom dine vagter falder sammen med arbejdsfrie helligdage. Du er nemlig garanteret din faste månedsløn uanset antallet af arbejdsdage, der er i løbet af måneden.

Som timelønnet studentermedhjælper har du som udgangspunkt ikke ret til løn på helligdage, når din arbejdsplads holder lukket. Har du fx en fast vagt om torsdagen, vil du ikke få løn for skærtorsdag i Påsken.

Vær opmærksom på, at der kan være aftalt andre vilkår for dig, som gør, at du alligevel får løn på helligdage. Det finder du i din kontrakt, personalehåndbog eller overenskomst.

I nogle tilfælde kan du også have ret til løn på helligdage, hvis det er en kutyme på din arbejdsplads.

Særligt for offentligt ansatte

Bliver du ansat som studentermedhjælper i det offentlige, skal du være opmærksom på, at der er forskel på overenskomsterne i staten, regioner og kommuner. Der kan også være forskel på de enkelte kommuner.

Fælles for det offentlige er, at helligedage bliver kaldt søgnehelligdage, når de falder på en hverdag som fx skærtorsdag og langfredag.

 • I staten bliver du ofte ansat som kontorfunktionær på fællesoverenskomsten mellem HK/Stat. Det betyder, at din arbejdsgiver betaler dig løn for de timer, som havde det været en normal arbejdsdag.
 • For regionerne er der ikke aftalt en fælles overenskomst, som gælder alle regioner. Derfor skal du kigge i din kontrakt for at se, hvilke helligdage du har fri med løn.
 • I en kommune bliver du som udgangspunkt ansat på overenskomst tegnet mellem HK/kommunal og Kommunernes Landsforening. Her skal din arbejdsgiver betale dig løn på helligdage for de timer, som du skulle have arbejdet. Du har altid fri på juleaftensdag, nytårsaftensdag og påskelørdag. Derudover kan du have halv eller hel fridag 1. maj og grundlovsdag. Det afhænger dog af den enkelte kommune, hvor du er ansat.
 • I Københavns, Frederiksberg og Gentofte Kommune er der lokale overenskomster, som fastsætter hvilke helligdage arbejdsgiver skal betale dig løn. Kig i din kontrakt eller overenskomst for at se, om du har ret til fri med løn på helligedage.

Officielle helligdage

 • Nytårsdag
 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • Påskedag
 • 2. påskedag
 • Store bededag
 • Kristi himmelfartsdag
 • Pinsedag
 • 2. pinsedag
 • 1. juledag
 • 2. juledag

Få personlig rådgivning om løn

Har du spørgsmål til din løn og ansættelse, er du velkommen til at kontakte os. Du får professionel rådgivning om dine rettigheder i jobbet og værdifuld sparring til at forhandle om mere i løn. Du kan også få juridisk gennemgang af din kontrakt, inden du skriver under, så du undgår at blive snydt. 

Ring til os alle hverdage på telefonnummer 33 95 97 00, eller skriv til os på dk¤djoef¤djoef.

Er du medlem?

Som medlem kan du skrive en sikker besked direkte til os i medlemsuniverset. Når du gør det, vil interaktionen mellem dig og os blive gemt på din profil, så du altid har det fulde overblik over din rådgivning.