]]>

Djøf

Barsel som studerende

Få et hurtigt overblik over dine muligheder for at få løn, SU og barselsdagpenge, hvis du skal på barsel som studerende.

På barsel som studerende

Skal du på barsel som studerende, har du flere muligheder for at få sikret din indkomst, imens du er på barselsorlov. Alle studerende har som udgangspunkt mulighed for at få ekstra SU, når de er på barsel. Du har også mulighed for at søge et udvidet SU-lån som studerende på barsel. 

Har du et studiejob, kan du have mulighed for enten at få løn under din barsel eller søge om barselsdagpenge. Dine muligheder afhænger dog af, hvor og hvordan du er ansat.

Skal du snart på barsel, er det vigtigt, at du overholder vigtige tidsfrister for at sikre dig en indkomst, når du er studerende på barsel. Det gælder både tidsfrister på dit studie, hos Udbetaling Danmark og din arbejdsgiver.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for rådgivning om reglerne for barsel som studerende.

Løn under barsel

Med et studiejob har du mulighed for at modtage løn under din barsel. Der er dog forskel på, om du er ansat i det private erhvervsliv eller i den offentlige sektor.

Er du ansat i den offentlige sektor, vil du være omfattet af en overenskomst. Er du ansat i det private erhvervsliv, er løn under barsel betinget af din ansættelseskontrakt og gældende personaleregler. Derudover har det også betydning, hvilken type af arbejde du udfører, og hvor mange timer du arbejder om ugen.

Det er vigtigt, at du fortæller din arbejdsgiver om din graviditet. Som mor skal du fortælle arbejdsgiver senest 3 måneder før din termin, hvornår du har termin. Som far skal du fortælle din arbejdsgiver senest 4 uger inden terminen, hvornår du forventer at holde dine 2 ugers fædreorlov.

Senest 8 uger efter fødslen skal du fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at holde barsel og genoptage arbejdet. Uanset om du er mor eller far.

Er du ansat i staten, i en region eller i en kommune, vil du ofte være omfattet af HK/Stat-overenskomsten eller HK/kommunal-overenskomsten. Dette fremgår af din ansættelseskontrakt. En overenskomst fastsætter reglerne for løn under barsel som studerende. Der er dog forskellige regler for far og mor.

Som mor har du ret til fuld løn under barsel i minimum 26 uger. De fordeler sig på følgende uger:

  • 6 uger før fødsel for statsansatte / 8 uger for ansatte i kommuner og regioner.
  • 14 uger efter fødsel.
  • 6 ugers forældreorlov øremærket til mor.

Som far har du ret til fuld løn under barsel i følgende uger:

  • 2 ugers fædreorlov efter fødslen.
  • 7 ugers forældreorlov som er øremærket til far. Derudover er der yderligere 6 uger til deling mellem forældrene, hvis de arbejder under samme overenskomst. Arbejder den ene forælder i staten, mens den anden arbejder i kommunen, er de ikke ansat under samme overenskomst. Derfor får begge parter 6 uger ekstra hver.

Er du ansat på en funktionærkontrakt har du som mor ret til 4 ugers orlov med halv løn inden din termin samt 14 ugers barselsorlov med halv løn, efter du har født. Du vil ofte være ansat på funktionærkontrakt, hvis du arbejder mere end 8 timer pr. uge og udfører et salg- eller kontorlignende arbejde.

Som far har du ikke ret til uger orlov med løn ved fødslen, men du har ret til to uger med dagpenge.

Hvis den halve løn er mindre end dagpengesatsen, skal du kontakte Udbetaling Danmark og søge om barselsdagpenge. Fristen for at anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge er senest 8 uger efter din første fraværsdag uden løn.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din arbejdsplads HR-afdelingen for at få uddybet, hvad der gælder for dig. Det gælder både for både mor eller far. Der kan nemlig være aftalt bedre barselsvilkår for dig, som skal på barsel som studerende.

Er du i tvivl om dine vilkår, er du altid velkommen til at kontakte os.

Barselsdagpenge som studerende

Har du et studiejob, er du som udgangspunkt dækket af barselsloven. Derfor kan du have ret til at få barselsdagpenge, hvis du opfylder kravet for beskæftigelse.

Du kan modtage barselsdagpenge, når du opfylder ét af følgende punkter:

  • Du har et job, hvor du har arbejdet i mindst 160 timer inden for de seneste 4 hele kalendermåneder. I 3 ud af de 4 måneder skal du minimum have arbejdet i 40 timer hver måned.
  • Du er dagpengeberettiget i en a-kasse.
  • Eventuelt har du afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed inden for den seneste måned.

Hvis du modtager fuld løn fra din arbejdsgiver under barselsorlov, skal du ikke søge om barselsdagpenge.

Fordeling af dine barselsdagpenge

Din barselsdagpenge afhænger af, om du er mor eller far. Der er nemlig forskel på, hvornår mor og far kan begynde at modtage barselsdagpenge.

Som mor kan du allerede modtage dem fra 4 uger før din fødsel. Det hedder graviditetsorlov. Derefter har du ret til barselsorlov i 14 uger efter fødslen. Som far kan du tidligst modtage dem, når barnet er født. Det hedder fædreorlov.

Derudover er det muligt at dele en andel af barselsdagpengene mellem far og mor. Det hedder forældreorlov. Det er 32 ugers barselsdagpenge, som I selv bestemmer, hvordan ugerne skal fordeles.

Her kan faren allerede begynde sin del af forældreorloven fra før 15. uge. Moren skal dog vente til efter den 14. uge, hvor hun har afholdt sin barselsorlov. 

Barselsberegner

Udbetaling og tidsfrister 

Du skal selv søge om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark. De vil beregne dine barselsdagpenge på baggrund af din timeløn, og hvor mange timer du arbejder om ugen. Fristen for at søge Udbetaling Danmark om barselsdagpenge er 8 uger efter din første fraværsdag uden løn.

Det er vigtigt, at du overholder ansøgningsfristen. Overskrider du den, mister du retten til barselsdagpenge fra din første fraværsdag uden løn og frem til datoen for din ansøgning.

Tæt på at afslutte studiet

Bliver du forælder kort tid før, du er færdig med din uddannelse, har du mulighed for at modtage barselsdagpenge, fra du er færdiguddannet. Det kræver dog, at du er medlem af en a-kasse.  

Det samme gælder, hvis du bliver forælder kort tid efter, du er færdiguddannet.

Du kan tidligst få udbetalt dine barselsdagpenge en måned efter, du har afsluttet din uddannelse. Det kræver dog, at du seneste har meldt dig ind i en a-kasse 1 år, før du afslutter din uddannelse.

Bliver du først tilmeldt senere, vil du få en karensperiode på 1 måned, før du er berettiget til at modtage barselsdagpenge. Det betyder, at du ikke får udbetalt barselsdagpenge for den første måned efter, din uddannelse er afsluttet. Du skal derfor vente 2 måneder, før du får udbetalt barselsdagpenge.

Din uddannelse er officielt afsluttet, når alle studieaktiviteter er ophørt. Afslutter du dit studie med et speciale, vil din uddannelse være afsluttet, når du får en forhåndsgodkendelse eller en karakter. Det samme gælder, hvis du afslutter din uddannelse med et fag eller en praktik.

Bliver du forælder inden for 1 måned efter, du har afsluttet din uddannelse, er du berettiget til at modtage barselsdagpenge fra den første dag som færdiguddannet. Der er dog forskel på, om du skal være mor eller far.

Som mor har du ret til 4 ugers graviditetsorlov før fødslen. Derfor træder din orlov i kraft, når du er færdiguddannet og har termin inden for 4 uger. For denne periode modtager du barselsdagpenge.

Som far har du først ret til barselsdagpenge i de første 2 uger efter fødslen.

Barselsrettigheder som studerende

Bliver du forælder senere end 1 måned, efter du har afsluttet dit studie, er du berettiget til at modtage barselsdagpenge. Det kræver, at du er medlem af en a-kasse og har været medlem i mindst 1 år.

Som mor har du ret til 4 ugers graviditetsorlov før fødslen. Som far har du først ret til barselsdagpenge i de første 2 uger efter fødslen.

Regler for ekstra SU og SU-lån på barsel

SU

Når du skal på barselsorlov som studerende har du mulighed for at få ekstra SU-klip. Det gælder både for mor og far. Du har også mulighed for at søge om et større SU-lån.

Læs reglerne for ekstra SU og SU-lån som studerende på barsel hos SU-styrelsen

Få rådgivning om barselsregler

Få personlig rådgivning om dine muligheder for barsel som studerende og kommende forældre. Ring til os alle hverdage kl. 9-16 på 33 95 97 00, eller skriv en mail til dk¤djoef¤djoef.

Er du medlem?

Som medlem kan du skrive en sikker besked direkte til os i medlemsuniverset. Når du gør det, vil interaktionen mellem dig og os blive gemt på din profil, så du altid har det fulde overblik over din rådgivning.