14.07.2016

Om du har ret til at holde fri med løn på helligdage, afhænger af de vilkår, du er ansat under. De vilkår vil stå i din kontrakt, personalehåndbog eller overenskomst. Du bør derfor undersøge de vilkår, der gælder specifikt for din ansættelse.

Derudover kan det have betydning, om du er måneds- eller timelønnet.

Månedslønnet student

Det gælder som hovedregel, at månedslønnede har krav på løn på helligdage. Det vil sige, at du får din faste månedsløn, uanset hvor mange arbejdsdage den enkelte måned har indeholdt. Du får derfor din sædvanlige løn, også når dine vagter falder sammen med arbejdsfrie helligdage.

Timelønnet student

Hvis du er timelønnet er udgangspunktet, at du ikke får løn på helligdage, også selvom du har en vagt, der tilfældigvis falder på en helligdag. Dog er der eksempler på, at timelønnede studenter alligevel har ret til løn på helligdage eller optjener de såkaldte søgnehelligdage. Det kan du undersøge nærmere i din kontrakt, personalehåndbog eller overenskomst, hvis du er ansat på kollektive vilkår. I nogle tilfælde kan du også have ret til løn på helligdage via en kutyme på din arbejdsplads.

Kontorarbejde i det offentlige 

Mange studerende der ansættes i staten, ansættes  som kontorfunktionærer under fællesoverenskomsten mellem HK/Stat. Her gælder det, at arbejdsgiveren på søgnehelligdage betaler løn for det antal timer, som den timelønnede skulle have udført, hvis søgnehelligdagen havde været en normal arbejdsdag. Søgnehelligdage, er helligdage der falder på en hverdag, som fx skærtorsdag og langfredag. 

Ansættes du i en kommune, er udgangspunktet at du ansættes efter HK/kommunal og KL's overenskomst, der regulerer reglerne for løn på helligdage. Dog har København, Frederiksberg og Gentofte kommune lokale overenskomster, der fastsætter hvilke dage, arbejdsgiver skal betale løn.

Ansættes du på den generelle overenskomst, skal arbejdsgiveren betale løn på søgnehelligdage, hvis du skulle have arbejdet denne dag. Udover de officielle fridage, har du ret til fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og påskelørdag, og enten en halv eller hel fridag 1. maj og grundlovsdag, afhængig af, hvilken kommune du er ansat i.  

For regionerne er der ikke aftalt en overenskomst, der gælder landsdækkende. Det bør fremgå af din kontrakt, hvilke dage du har fri med løn. Er du i tvivl om dine vilkår, så kontakt Djøf. 

De officielle helligdage 

 • Nytårsdag
 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • Påskedag
 • 2. påskedag
 • Store bededag
 • Kristi himmelfartsdag
 • Pinsedag
 • 2. pinsedag
 • 1. juledag
 • 2. juledag