Djøf

Studiejob i det private

Den gennemsnitlige timeløn for en studerende ansat i det private varierer alt efter uddannelse, og hvor man er ansat.

Gennemsnitlig timeløn

Her kan du se den seneste gennemsnitlige timeløn for en student i det private. Du skal huske, at lønniveauet varierer alt efter din uddannelse, og hvor i landet du er ansat:

  • Relevant studiejob:                        143 kr./timen
  • Ikke-relevant studiejob:                  132 kr./timen

Brug vores lønstatistik til at vurdere lønniveauet.

Hvad kan du forhandle om udover løn?

Som student kan du forsøge at forhandle dig frem til andre goder end løn. Vi har erfaring for, at det især er muligt at forhandle:

  • Fri til eksamenslæsning.
  • Ferie med løn. 

Brug os, inden du skriver under

Hvis du har spørgsmål til din løn og ansættelse, er du velkommen til at kontakte os. Sender du os din ansættelseskontrakt, vurderer vi dine vilkår og sikrer, at reglerne er overholdt. Send den til [djoef@djoef.dk].

Djøfbladet

Hvem har fået de største lønstigninger i år?

Lønstigningen blandt privatansatte djøfere har generelt set været beskeden det seneste år. Men der er store variationer i stigningerne alt efter jobtitel. Trækker din løn op eller ned på gennemsnittet?

Foto: Djøf
Djøf blog

Sig nu bare, hvad du får i løn

Der er typisk tre grunde til, at du og din kollega ikke vil fortælle, hvad I tjener. Men ingen af dem holder.


René Rasmussen
René Óli Rasmussen
Chefkonsulent