Børn og Barsel
13.07.2016

Fødsel umiddelbart inden studieafslutning

Bliver du forælder, før du er færdig med din uddannelse, har du ret til barselsdagpenge fra den dag, du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Det vil sige en måned efter endt uddannelse, hvis du melder dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter afslutning af studiet. Har du meldt dig ind i en a-kasse 1 år før endt uddannelse, er du ikke underlagt en karensmåned.

Uddannelsen anses for afsluttet, når samtlige studieaktiviteter er ophørt. Hvis studiet afsluttes med specialet, og alle andre karakterer er modtaget, anses det for afsluttet ved modtagelse af karakteren eller forhåndsgodkendelsen.

Arbejdsløshedsdagpenge og barselsdagpenge ydes efter samme sats.

Du er naturligvis berettiget til ekstra SU-klip indtil uddannelsen afsluttes, medmindre du ikke har flere SU-klip tilbage.

Fødsel inden for en måned efter studieafslutning

Bliver du forælder indenfor en måned efter endt uddannelse, vil du være berettiget til barselsdagpenge fra første dag efter endt uddannelse som mor, da du er berettiget til 4 ugers graviditetsorlov før fødslen. Som far har du ret til barselsdagpenge i to uger efter fødslen.

Fødsel senere end en måned efter studieafslutning

Bliver du forælder senere end en måned efter afslutningen af dit studie, så vil du være berettiget til barselsdagpenge, hvis du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge fra din a-kasse.

Har du et studiejob, kan du være berettiget til mere. Læs mere om dette på siden Jeg er studerende og har et studiejob.

Barsel - Om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel