Djøf

Jeg er tæt på at afslutte mit studie

Retten til barselsdagpenge afhænger af, hvor tæt du er på at afslutte dit studie, og hvornår barnet bliver født.

Fødsel umiddelbart inden studieafslutning

Bliver du forælder, før du er færdig med din uddannelse, har du ret til barselsdagpenge fra den dag, du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Det vil sige en måned efter endt uddannelse, hvis du melder dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter afslutning af studiet. Har du meldt dig ind i en a-kasse 1 år før endt uddannelse, er du ikke underlagt en karensmåned.

Uddannelsen anses for afsluttet, når samtlige studieaktiviteter er ophørt. Hvis studiet afsluttes med specialet, og alle andre karakterer er modtaget, anses det for afsluttet ved modtagelse af karakteren eller forhåndsgodkendelsen.

Arbejdsløshedsdagpenge og barselsdagpenge ydes efter samme sats.

Du er naturligvis berettiget til ekstra SU-klip indtil uddannelsen afsluttes, medmindre du ikke har flere SU-klip tilbage.

Fødsel inden for en måned efter studieafslutning

Bliver du forælder inden for en måned efter endt uddannelse, vil du være berettiget til barselsdagpenge fra første dag efter endt uddannelse som mor, da du er berettiget til 4 ugers graviditetsorlov før fødslen. Som far har du ret til barselsdagpenge i to uger efter fødslen.

Fødsel senere end en måned efter studieafslutning

Bliver du forælder senere end en måned efter afslutningen af dit studie, så vil du være berettiget til barselsdagpenge, hvis du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge fra din a-kasse.

Har du et studiejob, kan du være berettiget til mere. Læs mere om dette på siden Jeg er studerende og har et studiejob.

Læs mere uddybende om dine barselsrettigheder som studerende i pjecen

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Pletskud fra Netflix

Det har vakt opmærksomhed, at den internationale virksomhed Netflix tilbyder sine ansatte op til tolv måneders fuld løn i forbindelse med en barsel. Målt efter amerikanske standarder er det også særdeles favorable vilkår.


Edith Jakobsen
Edith Jakobsen
Arbejdslivspolitisk chef