07.02.2017

Hvad er iværksætterpilotordningen?

Iværksætterpilotordningen er et tilbud til nyuddannede fra landets videregående uddannelser, som har en innovativ iværksætteridé med et udviklingspotentiale. Formålet med ordningen er at øge andelen af innovative iværksættere.

Hvad får du som iværksætterpilot?

Under iværksætterforløbet får du:

  • Personlig rådgivning og sparring på din iværksætteridé
  • En månedlig ydelse på 14.473 kr. i op til 1 år
  • Et særligt engangstilskud på op til 35.000 kr. til brug for særlige udgifter fx leje af udstyr, ekstern rådgivning, test af prototype
  • Adgang til fysiske faciliteter, hvor du kan arbejde konkret med din iværksætteridé.

Hvem kan blive iværksætterpilot?

For at komme i betragtning til iværksætterpilotordningen skal du være tæt på at færdiggøre dit studie eller have været færdiguddannet inden for de seneste 12 måneder med en offentlig videregående uddannelse, en ph.d.-uddannelse eller en SU-berettiget privat videregående uddannelse.

Det kan være en bachelor, fx akademi- og professionsbachelor, kandidat- eller ph.d.-grad opnået fra en af landets professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime uddannelser, kunstneriske uddannelser eller universiteter. Voksenuddannelser på videregående niveau er ikke med i ordningen.

Søg som et team

Det er også muligt at søge som et team sammen med op til to andre. Ansøgerne behøver ikke at være fra samme uddannelsesinstitution, men skal alle opfylde kravene til iværksætterpilotordningen.

Hvordan bliver ansøgningen vurderet?

Alle ansøgere, uanset uddannelsesbaggrund, vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

  • Om der et marked for iværksætterideen eller om det vil opstå?
  • Om iværksætterideen kan realiseres i form af et skalérbart produkt eller ydelse?
  • Om iværksætterideen bygger på ny viden eller ny anvendelse af eksisterende viden?
  • Om realiseringen af iværksætterideen kan skabe job?
  • Hvilke erfaringer og kompetencer ansøger har med iværksætteri?
  • Om det er klart, hvordan der på sigt kan tjenes penge på ideen?

Altså, kort og godt, om ideen har markedspotentiale, er skalérbar, har innovationshøjde, kan skabe job, gennemføres af kompetente folk, og om der kan tjenes penge på den over tid.

Hvordan søger du?

Der er årligt 1 til 2 ansøgningsrunder, hvor du kan søge om optagelse på ordningen. Du skal udfylde et elektronisk ansøgningsskema på ansøgningsportalen E-grant. Vi anbefaler, at du læser ordningens vilkår grundigt, inden du udfylder ansøgningen.

Fristen for næste ansøgningsrunde er torsdag den 30. marts 2017 kl. 12.00 og onsdag den 4. oktober 2017 kl. 12.00 - ivpilot.dk

Har du søgt og fået afslag i en runde, er du velkommen til at søge igen i næste runde.