25.02.2016

Hvilken pris skal jeg tage?

Når du fastsætter dit honorar, er der mange forhold, du skal huske at tage med i regnestykket. 

Djøf har ikke en fast vejledende sats for selvstændige. Men når du fastsætter dit honorar som selvstændig eller freelancer, skal du huske, at honoraret skal kunne dække alt det, der er inkluderet, når man har en fast løn, dvs. pension, ferie, helligdage, sygdom, barns sygdom, efteruddannelse, barsel, administration samt ledige perioder mellem opgaverne.

Ud fra en beregning heraf, har Djøf Privat fastsat en vejledende beregningsfaktor for honorarlønnede opgaver svarende til to gange den timeløn, som ydes til en tilsvarende fastansat medarbejder i den pågældende branche. Se mere om løn på Djøfs lønsider.

Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende har faste udgifter fx til leje af lokaler, kontorhold, ansatte m.v., skal disse omkostninger forholdsmæssigt tillægges beregningsfaktoren.

11 10 Vurder indholdet