01.12.2016

Akademikernes foredragstakster gældende fra 1. oktober 2016

  • A. Takst for foredrag/forelæsning: Pr. lektion á 45-60 minutter pr. påbegyndt time: 2.688 kr.
  • Honorering for deltagelse i efterfølgende diskussion og lignende: 30 % af satsen under A pr. påbegyndt time 807 kr.
  • Honorering for udarbejdelse af skriftligt materiale: Udarbejdelse af skriftligt materiale honoreres særskilt forudsat, at der er indgået en aftale på forhånd såvel om at tilvejebringe skriftligt materiale som om vederlaget for at udarbejde det.
  • Dækning af omkostninger: Udgift til materiale bliver godtgjort særskilt.
  • Befordringsgodtgørelse, time- og dagpenge: Der ydes befordringsgodtgørelse (1. klasse) samt time- og dagpenge (højeste sats) efter de for statstjenestemænd gældende regler.

Taksterne reguleres den 1. april 2017.

11 0 Vurder indholdet