25.02.2016

Som selvstændig bærer du selv risikoen for egen sygdom og de indtægtstab, der følger med. Efter 2 ugers sygdom har du dog mulighed for at få sygedagpenge fra din hjemkommune og kan på den måde opretholde en indtægt, selvom du er syg.

Frister og betingelser

Som selvstændig skal du anmelde og søge om sygedagpenge hos NemRefusion senest 3 uger efter 1. fraværsdag. Det er din kommune, der står for udbetalingen. 

Hvis du er forsikret jf. nedenfor, skal du anmode om sygedagpenge senest 1 uge efter 1. eller 3. fraværsdag. Anmoder du om sygedagpenge senere, er du først berettiget til sygedagpenge fra den dag, hvor kommunen eller NemRefusion modtager anmodningen.

  • Det er en betingelse for sygedagpenge, at du opfylder beskæftigelseskravet i dagpengeloven. Det betyder, at du inden for de seneste 12 måneder skal have drevet selvstændig virksomhed i minimum 6 måneder med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 18½ time ugentligt. Af de 6 måneder skal den ene måned være måneden før fraværets begyndelse.
  • Du skal bo og være skattepligtig i Danmark
  • Du finder reglerne om beregning af sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende i bekendtgørelse om sygedagpenge, kapitel 6.

Særlig tillægsforsikring - sygedagpengedækning

Som selvstændig har du mulighed for at tegne en særlig forsikring, der giver sygedagpengedækning allerede fra 1. eller 3. fraværsdag i en sygdomsperiode, og som ligeledes giver udbetaling af et minimumsbeløb svarende til 2/3 af dagpengesatsen uanset arbejdsfortjeneste.

Hos Statens Administration kan du læse om forsikringsordningerne for selvstændige og hente blanketterne til tilmelding.

6 0 Vurder indholdet