25.02.2016

Moms

Afhængig af din virksomheds omsætning skal du afregne moms hvert halvår eller hvert kvartal. Dog skal der afregnes moms hver måned, hvis din virksomhed har en årlig omsætning over 15 mio. kr.

Når du starter din virksomhed, bliver du automatisk bedt om at afregne moms hvert kvartal. Efter det første år, når SKAT har vurderet størrelsen på din omsætning, kan afregningsfrekvensen blive ændret til halvårlig.

Momsafregning - kvartalsvis:

Marts måned
Juni måned
September måned
December måned

Her kan du se datoerne hos SKAT

Momsafregning - halvår:

1. september
1. marts

SKAT

Er din virksomhed et enkeltmandsfirma med dig selv som eneste ansatte, vil SKAT sende dig 10 girokort til afregning af B-skat, som du skal indbetale hver måned, undtagen i juli og december. Har du ansatte, skal du afregne deres A-skat senest den 10. i hver måned.

Dagpenge

Har du selvstændig beskæftigelse som bierhverv, og er du på supplerende dagpenge, skal du selvfølgelig også være opmærksom på fristerne for aflevering af dagpengekort.

Andre afgifter - punktafgifter

Beskæftiger din virksomhed sig med import eller fremstilling af varer, skal der betales punktafgift for en lang række produkter, fx alkohol eller sukker. Disse afgifter skal, sammen med miljøafgifter, afregnes den 15. i hver måned.

2 0 Vurder indholdet