Djøf

Ansættelse i Grønland

Med et job i Grønland får du i tilgift mulighed for at dyrke et væld af naturaktiviteter og at indgå i de mange foreninger som skaber et rigt socialt liv.

Langt de fleste djøfere er ansat i hovedstaden Nuuk.

Nuuk er en by med gode indkøbsmuligheder. Her er et kulturhus, en biograf, restauranter og caféer. Dyrker du sport, finder du også idrætshaller, svømmehal, golf, pister til alpinski og langrend. Fjordene og de naturskønne områder omkring Nuuk er ideelle til sejlads, vandring, fiskeri og jagt.

Selv om Nuuk er hovedstad, skal du være opmærksom på, at det er en lille by med kun ca. 15.000 indbyggere, svarende til en mindre dansk provinsby. I alt bor der små 60.000 mennesker i hele Grønland.

Der er en veludbygget infrastruktur i selve Nuuk. Skal du besøge andre byer eller bygder, foregår det pr. fly eller skib.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan det er at bo og arbejde i Grønland, er du velkommen til at kontakte Djøf, der sætter dig i forbindelse med en af vores tillidsrepræsentanter ansat i Selvstyret.

Beskatning

Skatten i Grønland er proportional. Det vil sige, at du betaler samme % af den først- og sidst tjente krone.

Der er særlige regler om beskatning afhængigt af, om ansættelsen overstiger 6 måneder eller ej. Vi anbefaler, at du sætter dig ind i reglerne om dobbeltbeskatning ved at kontakte SKAT ved at at kontakte SKAT eller læse mere på Sullissivik.gl for yderligere oplysninger. Djøf har ikke mulighed for at rådgive om skatteforhold i Grønland.

Boligforhold

Ved nogle ansættelser stilles der tjenestebolig til rådighed efter særlige retningslinjer.

Der er mangel på boliger i Nuuk. Det betyder, at du let kan risikere at få stillet en midlertidig (vakant) bolig til rådighed. Du kan også komme ud for, at du må skifte mellem midlertidige boliger før, du får en permanent bolig. Du betaler først husleje fra det tidspunkt, hvor du får en permanent bolig.

Din kommende arbejdsgiver vil kunne informere dig om forhold vedr. tjenestebolig.

Barselsvilkår 

Som ansat i Grønland under selvstyret og kommunerne eller udsendt af den danske stat er du omfattet af de grønlandske barselsregler, som beskrives her på siden. Hvis du er tjenestemand og udsendt af den danske stat i Grønland, er du omfattet af en særlig aftale.

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Orlovens længde 

Som mor har du ret til orlov med løn, når der er to uger til forventet fødsel. Efter fødslen har du ret til orlov i 15 uger.

Hvis du får tvillinger, trillinger mv. har du dog orlov i 19 uger.

Som far har du ret til at holde tre uger inden for de første 15 uger efter fødslen.

Herudover har I som forældre - ansat i selvstyret og kommunerne - tilsammen 17 ugers orlov, som skal holdes i tilknytning til moderens 15 uger. Hvis der er født mere end et barn, har I som forældre tilsammen 21 uger, som skal holdes i tilknytning til moderens 19 uger.

Der udbetales fuld løn under orloven, og orlovsperioden indgår i ansættelsesancienniteten.

Overenskomstansatte, som er udsendt af den danske stat i Grønland, har som forældre tilsammen lønret i 10 uger, herudover kommer 7 ugers barselsdagpengeret.

Frister

Som mor skal du oplyse om din graviditet, når der skønnes at være 13 uger til fødslen. Senest otte uger efter fødslen skal du oplyse, hvornår du genoptager arbejdet.

Som far skal du give meddelelse om din orlov fire uger før, du holder den, dog senest otte uger efter barnets fødsel.

Omsorgsdage for statsansatte tjenestemænd

Statsansatte tjenestemænd i Grønland er medarbejdere, som er ansat af den danske stat, fx ved domstolene, politiet eller ved Rigsombudsmanden. En omsorgsdag er en fridag med fuld løn.

Som statsansat tjenestemand i Grønland har du ret til ti omsorgsdage pr. barn, under forudsætning af at barnet er født under ansættelsen. Anmodning om omsorgsdage skal ske tidligst muligt og bør imødekommes, med mindre fraværet vil være uforeneligt med tjenesten. Det betyder, at anmodningen skal imødekommes, med mindre der foreligger meget tungtvejende grunde til, at det er nødvendigt, at du er på arbejdspladsen den pågældende dag.

Omsorgsdage som ikke holdes, kan ikke konverteres til kontant godtgørelse.

Djøfbladet

Ny forskning: Frivilligt arbejde fører ikke til job

Er du jobsøgende, er det så godt som værdiløst at skrive erfaring med frivilligt arbejde på cv’et, konkluderer ny dansk forskning. Resultatet overrasker a-kasse.

Foto: Barsan Attila/Shutterstock
Djøf blog

Sig nu bare, hvad du får i løn

Der er typisk tre grunde til, at du og din kollega ikke vil fortælle, hvad I tjener. Men ingen af dem holder.


René Rasmussen
René Óli Rasmussen
Chefkonsulent