Djøf

Ansættelse i organisationer

Overvejer du en international karriere, så kan OECD og FN være en mulighed for dig. De har mange programmer for studerende og yngre kandidater, som ønsker sig en international karriere.

OECDs hovedkontor er placeret i Paris og FNs i New York og ved Den internationale domstol i Haag. Derudover er der muligheder for ansættelse i FNs særorganisationer og i fonde og programmer, der er placeret rundt om i verden.

OECD

Læs om OECD her.

Young Professionals Programme i OECD

Er du interesseret i at arbejde i et udfordrende internationalt akademisk miljø, kan du som Young Professional i OECD få mulighed for at arbejde indenfor en række af OECD’s tematiske arbejdsområder, fx grøn vækst, udvikling, nye tilgange til økonomiske udfordringer samt innovation og færdigheder. 

Mere information om programmet og nærmere beskrivelse af stillingerne findes på OECD’s hjemmeside.

FN

Læs mere om FN's sekretariatsorganisering i regionale kommissioner

Der er forskellige typer af ansættelser i FN, herunder særlige ansættelser for nyuddannede og for yngre kandidater (JPO- og YPP-programmerne). 

Det er også muligt for studerende at søge en praktikstilling i FN-Sekretariatet eller i de øvrige organisationer under FN.  

Det er en forudsætning for et job i FN, at kandidaten er flydende i skrift og tale i enten engelsk eller fransk.

Se slides fra vores "Karriere i FN" arrangement i FN byen den 10. september 2014

Se slides fra arrangementet "job i FN's organisationer" den 15. september 2015.

Job for nyuddannede, studerende og yngre kandidater i FN

Juniorrådgivere (JPO)

JPO-programmet er for dig, som er nyuddannet eller har 2-3 års erhvervserfaring, og som ønsker en karriere inden for det internationale system. Du bliver ansat på en midlertidig kontrakt (typisk 1 år), med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. Din ansættelse bliver finansieret af den danske stat, men du bliver ansat på en FN-kontrakt. Du kan med fordel læse, hvad FN selv skriver om programmet.

Dit arbejdssted kan være i et af de internationale organisationers projekt- eller repræsentationskontorer i udviklingslandene eller FN's hovedkvarter i New York. Du er som udgangspunkt ikke sikret job i FN efter kontraktens udløb.

For at du kan søge en JPO-stilling skal du:

  • have afsluttet en kandidateksamen
  • tale og skrive flydende engelsk eller fransk

De ledige stillinger kan du finde på Udenrigsministeriets hjemmeside. Du sender din ansøgning til Udenrigsministeriet, som udvælger og indstiller kandidater fra Danmark i samarbejde med den organisation, som ønsker at ansætte en JPO. Efter udvælgelsen er der interview med repræsentanter fra organisationen. På Udenrigsministeriets hjemmeside finder du også gode råd til, hvordan du skriver en ansøgning til en JPO-stilling. Sæt dig grundigt ind i formkravene, inden du sender din ansøgning af sted.

JPO-stillingerne klassificeres som P2-stillinger. Der kan være særlige tillæg og vilkår i de enkelte organisationer eller lande. Lønnen og tillæg er ikke til forhandling. 

Young Professionals Programme (YPP) i FN

YPP henvender sig til yngre kandidater, der ønsker en karriere i FN systemet. For at blive optaget på YPP-programmet skal du først igennem blandt andet en 4-5 timers skriftlige prøve. 

Programmet er toårigt, og når du er færdig med forløbet, bliver du efterfølgende fastansat i sekretariatet.

For at gå til prøven skal du: 

  • højest være 32 år
  • have en bachelor eller kandidateksamen
  • tale og skrive flydende engelsk eller fransk
  • være statsborger i et af de deltagende lande

Praktikophold

De fleste af FN's særorganisationer, fonde og programmer udbyder praktikantophold. Det er forskelligt, hvad indholdet og vilkårene er fra organisation til organisation. Praktikopholdet er ulønnet, og der ydes ikke tilskud til rejse, ophold eller sygeforsikring. Du skal derfor selv finansiere dit ophold og din rejse f.eks. gennem legater og fonde.

Praktikopholdet er typisk af 2-6 måneders varighed. Det er en betingelse, at du har gennemført en bachelor uddannelse og fortsat er indskrevet på et studie.

Løn og kontrakt

Lønnen er som udgangspunkt fastsat af FN og er sjældent til forhandling. Kun konsulenter og "individual contractors" kan forhandle løn. Lønniveauet afhænger af hvordan stillingen er klassificeret. De administrative/akademiske stillinger er ofte indplaceret på et af niveauerne:

D (Director)  Niveau 1-2   chefstillingerne
P (Professional)   Niveau 1-5  fastansatte*
G (General service) Niveau 1-7  assistenter og sekretærstillinger
L (Limited)    projektansættelser

*Man kan godt være P-staff uden at være fastansat, da mange P-ansættelser beror på bevillinger, og derfor svarer til projektansættelser. De fleste kontrakter er for en toårig periode. 

Udover lønnen kan der ydes tillæg ved medfølgende ægtefælle og børn, ved særlig fare i udstationeringslandet, i forbindelse med hjemtransport med videre.

Det er almindeligt at blive ansat på en tidsbegrænset kontrakt, men hvis selve stillingen er permanent, er der som regel gode muligheder for forlængelse. Hvis der derimod er afsat særlige midler til oprettelse af stillingen, vil ansættelsen ophøre ved kontraktens udløb.

Løn ved international ansættelse

Ved international ansættelse vil du blive indplaceret på et løntrin afhængigt af ansvar og erfaring. Som udgangspunkt vil du blive skattefritaget. Det er dog afhængigt af lokale skatteregler i det land, hvor du aktivt skal udøve tjeneste. Lønnen på det enkelte trin er herudover reguleret afhængigt af pristallet i udstationeringslandet.

Løn ved FN i Danmark

Ved national ansættelse (her ansættes du direkte af FN i Danmark) følger lønniveauet de lokale forhold, men du er som udgangspunkt også skattefritaget her, og der ydes ligeledes tilskud for børn og ægtefælle.

Brugbare links 

Link til ledige job i FN byen i København. Her findes også links til alle organisationernes HR-sider. 
Du kan også læse mere om praktik i FN byen

Djøfbladet

Forskning: Økonomistuderende er kolde og kyniske

Studerende på økonomi er mere hensyns- og samvittighedsløse end medstuderende på andre samfundsvidenskabelige fag, viser nyt dansk studie. Det er ønsket om magt og penge, som tiltrækker de kolde typer, mener forsker bag undersøgelsen.

Illustration: Shutterstock
Djøf blog

Sig nu bare, hvad du får i løn

Der er typisk tre grunde til, at du og din kollega ikke vil fortælle, hvad I tjener. Men ingen af dem holder.


René Rasmussen
René Óli Rasmussen
Chefkonsulent