Rammer og spilleregler for Djøfs korte mentorforløb

Hvad er rammerne og de etiske spilleregler og hvordan er ansvaret fordelt mellem mentor og mentee? Forbered dig før dit første møde med disse guidelines for Djøfs korte mentorforløb.

Der sker noget særligt, når to mennesker sætter tid og kræfter af til at sparre med hinanden i et fortroligt og fordomsfrit rum. Læs disse retningslinjer igennem før, I mødes første gang.

Rammer for Djøfs korte mentorforløb

 • Et mentorforløb er en personlig relation mellem mentor og mentee formidlet af Djøf, hvor begge er medlemmer af Djøf
 • Forløbet strækker sig over 2-3 måneder, I mødes 3 gange, hvert møde varer cirka 1-1½ time
 • Ca. 3 måneder efter forløbet er afsluttet modtager begge parter en skriftlig evaluering. Dette for at sikre løbende udvikling af mentorprogrammet
 • Djøf yder ikke transportgodtgørelse, idet mentorprogrammet er baseret på frivillighed

Som mentee har du ansvar for, at:

 • tage kontakten til mentor for at aftale tid og sted for første møde
 • følge op på møderne
 • møde forberedt op til mentormøderne og afsætte tid mellem møderne til den nødvendige refleksion og bearbejdning, således at du som oplever en udvikling i forløbet
 • tilpasse dig mentors tidsramme og mentors ønsker til, hvor møderne afholdes.

Som mentor har du ansvar for 

 • at styre samtaleprocessen på selve mødet.

Det første møde

 • Brug det første møde til at afstemme forventninger til forløbet og lære hinanden lidt at kende.
 • Forud for det første møder forbereder mentee sig på, hvad der er målet med forløbet og ønsker til emner – undersøg i fællesskab ønskerne på det første møde. 
 • Tal om, hvad fortrolighed betyder for jeres relation. 
 • Aftal, hvordan I arbejder bedst før, under og efter møderne - mentee kan fx sende dagsorden forud for møderne og resumé efterfølgende.
 • Aftal, hvor tit I mødes, og hvordan i kommunikerer, hvis møder skal flyttes eller aflyses.
 • Aftal, om I har kontakt mellem møderne og hvordan I kontakter hinanden (mail/sms/telefon).
 • Efter det første møde, så giv hinanden besked om, hvorvidt I ønsker at fortsætte mentorforløbet.
 • Ønsker en af jer mod forventning ikke at fortsætte forløbet, gives først besked til den anden part og derefter orienteres Djøf. 

  Se videoen: Det første møde med tip til at komme godt fra start 

De etiske spilleregler

 • Fortrolighed og tillid er centralt for mentorforløbet.
 • Mentor stiller sig til rådighed som sparringspartner og deler sin tid og erfaring med mentee.
 • Mentee må ikke benytte mentor som reference til jobsøgning eller benytte mentors netværk.
 • Kontakt Djøf, hvis der opstår problemer i mentorrelationen, som du ikke selv kan håndtere.
 • Du kan altid stoppe samtalen om et emne, hvis du, som mentor/mentee af vurderer, at etik, kompetence, eller fortrolighed er i fare for at blive brudt.
 • Begge parter kan til enhver tid vælge at afbryde forløbet. Husk at give hinanden besked og at orientere Djøf på dk¤djoef¤mentor
 • Kontakt gerne Djøfs mentorteam for at få supervision dk¤djoef¤mentor

Lær mere

Video: Rollen som mentor

Video: Forberedelser før du søger en mentor

Få en mentor eller bliv selv mentor i Djøf