Djøf

Om lønstatistikken

Læs hvordan Djøfs lønværktøj kombinerer traditionel lønstatistik med en modelberegning.

Almindelige lønstatistikker opgør og viser medlemmers gennemsnitsløn i forhold til udvalgte kriterier. Typisk ét eller to kriterier som kandidatårgang og uddannelse. Hvis man ønsker at inddrage flere kriterier, for eksempel stilling, branche og geografi, bliver de traditionelle gennemsnitsberegninger ofte for usikre, da oplysningerne stammer fra de relativt få medlemmer, der opfylder netop de kriterier.

Djøfs lønværktøj ’Tjek din løn’ kombinerer de traditionelle lønstatistikker for privatansatte med en lønberegnermodel, som giver mulighed for at vælge flere kriterier på samme tid. Ved hjælp af en statistisk model estimerer lønberegneren medianløn og kvartiler, når der inddrages flere kriterier. Det gør det muligt at beregne et lønniveau, der bedre matcher det enkelte medlem.

Lønstatistik eller lønberegning?

Lønberegnermodellen giver den bedste information om det forventede lønniveau, når der vælges så mange kriterier som muligt. I så fald er det beregnede oplysninger, som vises i lønværktøjet. Vælges der få kriterier, vil den almindelige lønstatistik være den bedste, og så er det den, der vises i lønværktøjet.

Er man interesseret i, om de data, man får om privatansattes løn, stammer fra rene tabeller over de indberettede data, eller om tallene stammer fra lønberegnermodellen, kan man se efter, om  der optræder et gennemsnit. Gør der det, er der tale om traditionelle data, og vises der ikke et gennemsnit, men kun spredningsmål (median og kvartiler m.m.), er der tale om modelberegnede oplysninger.

Den statistiske model bag de beregnede data er en regressionsmodel baseret på kvantil regression. Her estimeres udelukkende percentiler, blandt andet 50 procents percentilen, bedre kendt som medianen. Effekten af de enkelte kriterier beregnes på baggrund af de samlede indberettede lønoplysninger.

Baseret på medlemmernes oplysninger

Modellen er baseret på medlemmernes egne oplysninger om deres løn. Dog indgår direktører og de kortuddannede ikke i modellen for de privatansatte, da det ville gøre modellen for upræcis på grund af den store spredning, deres løn har. For at se lønninger for disse grupper henvises til de øvrige lønstatistikker på djoef.dk/loen, eller du kan kontakte Djøf.

Lønberegningsmodellen for de privatansatte er suppleret med beregninger over andele med diverse personalegoder og forskellige ansættelsesvilkår. De forventede andele beregnes ud fra de valgte kriterier. I dette tilfælde er den statistiske model bagved en såkaldt multipel logistisk regressionsmodel.

Lønstatistik for offentligt ansatte

Bemærk, at lønværktøjet alene foretager beregninger for privatansatte og Djøf Advokat (Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige). På det offentlige område (offentlige chefer/ledere og overenskomstansatte) er svarprocenten på statens område tæt ved 100, da oplysninger om løn indsamles via aftaler med arbejdsgiverne. På det kommunale og regionale område er løndata indsamlet via en spørgeskemaundersøgelsen, hvor svarprocenten er på 50.

Lønstatistikken er for medlemmer

Djøfs lønstatistik er kun for medlemmer, så der kræves login for at bruge den. Medlemmerne er blandt andre jurister, statskundskaber, økonomer og andre samfundsvidenskabelige kandidater, for eksempel cand.jur., cand.merc.jur., cand.polit., cand.oecon., cand.scient.pol., cand.scient.soc., cand.merc., HA, HD, HA.jur., Ba m.fl. De arbejder i stillinger som projektledere, HR-medarbejdere og HR-konsulenter, advokater og advokatfuldmægtige, fuldmægtige i kommuner, regioner og staten, specialkonsulenter, chefkonsulenter, controllere, ledere, kontorchefer og direktører m.m.