]]> ]]>

Djøf

Personalegoder og løn

Få inspiration til, hvilke personalegoder du kan forhandle om til din næste lønforhandling - og tjek samtidigt din løn.

Kend din løn og personalegoder

Få overblik over din løn som privatansat og advokat.

Få overblik over din løn, pension, resultatløn, funktionstillæg og personalegoder som offentligt ansat. 

Få overblik over din grundløn, åremål, tillæg og personalegoder som offentlig chef eller direktør i stat, kommune og region.

Ideliste til personalegoder

Få inspiration til, hvad du skal forhandle om, når du skal til din næste lønforhandling. Mange virksomheder tilbyder allerede særlige personalegoder som fx en kollektiv sundhedsordning på arbejdspladsen, massage, frugtordning eller afhentning af vasketøj.

Disse personalegoder er ikke til forhandling, fordi de typisk er aftalt i en personalehåndbog.

Derfor er det en god idé at være strategisk med dine ønsker. Du kan altid overveje om, du vil have særlige personalegoder, som styrker dine karrieremuligheder eller giver dig mere fritid.

Fx kan du forhandle om mere fleksibilitet i dit arbejde, længerevarende efteruddannelsesforløb eller et betalt mentor- eller coachforløb.

Vær kreativ, og lad dig inspirere af vores liste over de mest almindelige personalegoder som offentligt og privat ansatte.

Betalt ferie for nyuddannede

Som nyuddannet har du ret til at holde ferie, men det er uden løn. Derfor kan forhandle om, at du får ret til at holde noget ferie med løn i dit første ansættelsessår.

Bonus eller resultatløn

Du kan åbne op for, at du gerne vil belønnes med en bonus eller et særligt løntillæg, når du har leveret gode resultater. Før du starter en forhandling, bør du tjekke, om din arbejdsplads har bonusordninger.

Fri mobil

Du kan forhandle om, at du kan bruge din arbejdstelefon til private samtaler. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale multimedieskat, når din arbejdsgiver betaler hele regningen.

Betalt netværk eller faglige foreninger

Du kan forhandle om, at din arbejdsgiver kan betale dit medlemskontingent for dit medlemskab af en faglige forening eller et netværk, som er relevante for dit arbejde.

Pc, internet

Du kan forhandle om, at du får en pc og netadgang hjemmefra. Vær opmærksom på, at du skal betale multimedieskat.

Nedsat tid

Du kan forhandle om at få lov til at gå ned i tid i en kortere periode, uden at det går ud over lønnen.

Kurser og efteruddannelse

Du kan forhandle om længerevarende kurser eller en uddannelse, som styrker din faglige profil. Du kan også forhandle om frihed til at deltage i kurser, hvis undervisningen ligger i arbejdstiden.

Ekstra ferie/fridage

Du kan forhandle om ekstra feriedage med løn ud over det som er aftalt i din kontrakt eller overenskomst. Du kan også forhandle om ret til fravær uden løn.

Pension

Du kan forhandle om, hvor meget din arbejdsgiver skal indbetale til din pension. Den gennemsnitlige pensionsprocent ligger på 15%, hvor virksomheden betaler typisk 10%, og du betaler 5%. Procenterne varierer dog meget fra branche til branche. Du kan derfor forsøge at få arbejdsgiver til at indbetale mere.

Løn under barsel

Du kan forhandle om fortsættelse af din arbejdsgivers pensionsindbetalinger til din pensionsopsparing under dit fravær. Derudover kan du også forhandle om optjening af ferie under dit fravær.

Fri med løn ved børns sygdom

Du har ikke automatisk ret til løn, når du tager fri på grund af dit barns sygdom. Tjek din kontrakt eller din arbejdsplads personalehåndbog. Har du ikke ret til løn ved dit barns sygdom, kan du forhandle om at få ret til det. Du kan forhandle om to eller flere dage, som du frit kan placere inden for barnets sygdomsperiode.

Forhøjet ferietillæg

Du kan altid aftale, at du får et større ferietillæg, end det ferieloven giver dig ret til. Mange har et ferietillæg mellem 1,5-3% af deres løn.

Abonnement på aviser/tidsskrifter

Du kan forhandle om, at din arbejdsgiver kan betale for aviser eller tidsskrifter, som du får privat.

Aktieaflønning

Har din arbejdsgiver en aktieaflønningsordning, kan du undersøge, om du kan blive omfattet af ordningen.

Sundhedsforsikring

Flere og flere bliver omfattet af kollektive ordninger, men du kan også prøve at få en individuel aftale med din arbejdsgiver om, at du får din sundhedsforsikring betalt.

Fri bil

Du kan overveje at få forhandlet en aftale, hvor du får fri bil eller tilskud til din bil fra din arbejdsgiver. 

Erhvervskort

Kører du med offentlig transport til og fra arbejde, kan det være en god ide at forhandle om et erhvervskort.