02.12.2016

Benefits

Du kan typisk forhandle om yderligere fleksibilitet, længerevarende efteruddannelsesforløb, betalte netværk mentor/coachforløb. Vær kreativ ud fra dine egne ønsker, og lad dig inspirere af vores liste over de mest almindelige personalegoder.

Ideliste til benefits

Mange virksomheder stiller fælles ordninger til rådighed fx sundhedsordninger, massage, frugtordning og afhentning af vasketøj. Disse ordninger er ikke til forhandling, fordi de typisk er aftalt i en personalehåndbog.

Er du ansat i en kommune eller region, kan der være mulighed for at indgå en aftale om nedgang i kontantlønnen for at modtage personalegoder - også ofte kaldet ”bruttolønsordninger”.  

Som medarbejder er det en forudsætning, at din arbejdsgiver og din tillidsrepræsentant er enige om, at muligheden skal være gældende på jeres arbejdsplads. Det er frivilligt for dig, om du vil benytte dig af muligheden. Nedgangen i løn kan ske både i grundlønnen og i din eventuelle individuelt aftalte løn.