]]>

Djøf

Tips til ansøgningen

Kom godt i gang med din ansøgning. Se vores eksempler på konkrete ansøgninger og bliv inspireret af, hvad der har fået andre djøfere til samtale.

Råd til ansøgningen

Tjekliste til en god ansøgning

 • Ansøgningen må kun fylde 1 side og gerne med luft mellem afsnittene
 • Vis et match mellem det, du kan, og det, som virksomheden søger  
 • Skriv i nutid og brug aktive formuleringer   
 • Undgå lange sætninger, indskudte sætninger og fyldord
 • Skriv altid, hvorfor du brænder for den konkrete stilling og virksomhed  
 • Ansøgningen skal være fremadrettet og vise et billede af dig i jobbet
 • Brug overskrifter til skabe luft mellem afsnittene

Ring inden du søger

Du kan gøre et godt indtryk, hvis du har relevante og velovervejede spørgsmål, hvor svaret ikke på forhånd kan læses ud fra stillingsopslaget.

Udover potentielt at give et godt indtryk, har du også mulighed for at få indsigt i:

 • Hvad virksomheden prioriterer højest i den konkrete stilling
 • Hvad du skal lægge mest vægt på i dit cv og din ansøgning

Gode spørgsmål:

 • Hvad bliver du målt på i stillingen indenfor de første 6 måneder? 
 • Hvilke af de nævnte arbejdsopgaver fylder mest?
 • Hvilke af de kompetencer I efterspørger, vægter I højere end andre?
 • Hvilke succeskriterier er der for stillingen indenfor fx de første 6 og 12 måneder?
 • Er der andre opgaver eller udfordringer end dem, der er nævnt i stillingsopslaget?

Hvis der i jobannoncen står, at du skal have eksempelvis 3-5 års erfaring, kan du spørge ind til hvilken erfaring det præcist er, virksomheden efterspørger (branchekendskab, arbejdsprocesser eller noget tredje).

Hvis du ringer, så forbered dig på spørgsmål om, hvorfor du er interesseret i jobbet, og hvad din baggrund er.

Bilag

Vedlæg kun de bilag, virksomheden beder om i stillingsopslaget, fx eksamensbevis. Brug kun pdf-filer, så du er sikker på at bevare dit layout.

Har du andre relevante dokumenter, som du gerne vil give dem, så tag dem med til jobsamtalen. Det kan fx være udtalelser fra tidligere arbejdsgivere. Er du i tvivl, så ring og spørg. 

Eksempler der virker 

Vi har samlet ansøgninger og cv’er, der alle har ført til jobsamtale. De er stillet til rådighed for dig af andre Djøf-medlemmer.
Der er både eksempler til studerende, nyuddannede, den erfarne medarbejder og til dig, der søger lederstillinger. Materialet er kun for medlemmer af Djøf.

Eksempler på ansøgninger og cv'er, der har fået andre djøfere til samtale (kræver login)

Få feedback

Som medlem af Djøf har du mulighed for at få feedback og sparring på din ansøgning og dit cv. Book tid til feedback på dit materiale, inden du sender det afsted til arbejdsgiveren.

Beskriv dine kompetencer

Det er dine faglige og personlige kompetencer, der er nøglen til jobbet. Hvordan formidler du dine kompetencer, når du søger job?

Trin i din ansøgning

Håndtering af afslag

Er du ikke blevet kaldt til samtale, kan du overveje at ringe til arbejdsgiveren for feedback. Har der været mange ansøgere, kan du dog ikke forvente en grundig tilbagemelding.

Stil derfor spørgsmålet: ”Hvad lagde I særlig vægt på, da I valgte den kandidat, der skulle ansættes?”

På den måde får du viden om, hvad der var vigtigt for arbejdsgiver til denne type stilling. Viden, du kan bruge fremadrettet i din videre jobsøgning. Det kan fx være, at virksomheden gik efter kompetencer, du ikke har lært. Det kan også være, at det ikke er fremhævet tydeligt nok i din ansøgning.

Sådan kommer du videre

For at vende afslagene til brugbar erfaring, kan du forsøge at finde svar på, hvorfor du fik et nej.

Overvej:

 • Passer du til jobbet og arbejdspladsen?
 • Står dine kvalifikationer, kompetencer, erfaringer og resultater tydeligt frem i dit cv og din ansøgning?
 • Formår du at tydeliggøre i dit materiale, at du matcher deres behov, forventninger og opgaver, der er i jobopslaget?
 • Skriver du fremadrettet om dig selv i forhold til den stilling, du søger, eller er din ansøgning en gengivelse af dit cv?
 • Bruger du den rigtige strategi? Søger du fx kun opslåede stillinger i store virksomheder, eller er du også åben for at søge uopfordret i små og mellemstore virksomheder.
 • Bruger du dit netværk rigtigt?
 • Har det været et stærkt ansøgerfelt, hvor andres erfaring og kompetencer har slået dine?

Når du har gjort status, kan du spørger dig selv, om der er noget, du selv kan gøre fremadrettet. 

Bør du:

 • opkvalificere dine kompetencer?
 • målrette dit cv og din ansøgning yderligere?
 • brede din søgning ud til flere virksomheder og brancher?

Betragt jobsøgningen som en læreproces, hvor du handler på det, du kan gøre noget ved, holder fast i det, du er god til og lægger det på hylden, som du ikke har indflydelse på.

Du er velkommen til at booke en tid til feedback på ansøgning og cv.

Jobskifte

Nyt Job?

Overvejer du, at skifte job? Du kan bruge Djøf uanset hvor du er i dit arbejdsliv.